Main menu:

Театр абсурду у виконанні Головного управління юстиції у м. Києві триває вже другий рік

 

10.01.2013

Легалізація нашої Профспілки перетворилася у театр абсурду у виконанні Головного управління юстиції у м. Києві, який триває вже другий рік і завершення цього дійства не видно.

Підставою для чергової статті став повторно отриманий від Головного управління лист від 10.12.2012 за № 23690 на наш лист від 09.11.2012 за № 3. Саме аналіз отриманих двох листів на  наш лист і призвів до такого висновку.

Почнемо із того, що є спільним для двох листів Головного управління.

По-перше, їх зміст тотожній і не зрозуміло, навіщо тоді це було потрібно робити.

По-друге, у першому абзаці цих листів наголошується, що вони направлені повторно. Але чомусь у них не зазначено, коли був направлений перший такий лист. А його і не було в природі, бо я його не отримував, і таке твердження є брехнею з їх боку. Щонайменш доводиться із сумом констатувати такий факт вдруге.

По-третє, виконавець у них один – Орла (тел. 248-44-71).

Натомість відмінності у вказаних листах, яких я нарахував аж 5, «потішили».

По-перше, що дивує, два листа мають одну дату і різні номера вихідної реєстрації. Перший лист я отримав 12 грудня, а другий – 20 грудня 2012 року. Як це зрозуміти та пояснити ? Все дуже просто – маємо порушенням діловодства з боку заступника начальника А.І. Адамчука та зазначеного виконавця Головного управління. Якщо таке ведення діловодства здійснюється ними у нашому питанні, то воно мабуть є таким і з інших питань їх діяльності.

По-друге, у другому листі на другій сторінці з’явилися два підписи і за вимогами діловодства це є підписи виконавців. Такі листи залишаються у виконавців і ніколи не відправляються визначеним адресатам.

По-третє, лист відрізняються своїми першими сторінками, тобто в частині оформлення бланку.

По-четверте, перший лист має нумерацію першої сторінки бланку – № 0279269, а другий без номера.

По-п’яте, дата та номер другого листа підправлені, що зроблено знову в порушення діловодства.

Перетворення Головним управлінням процедури легалізації Профспілки у театр абсурду примусило замислитися над цим.

В останньому абзаці усіх 4–х листів (від 11 квітня, 11 червня та 10 грудня 2012 року) Головне управління «пропонує привести документи та Статут Організації у відповідність до вимог діючого законодавства України, для подальшої легалізації Профспілки працівників самоорганізації населення міста Києва на відповідність заявленому статусу». До речі, тут маємо помилку – кому після слова «України». Якщо на цю пропозицію подивитися з точки зору її відповідності вимогам Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», то вказані дії Головного управління …є порушенням вимог ст. 16 цього закону.

Наведу витяг з цієї статті:

«Профспілки, їх об’єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу.

Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об’єднання профспілок.

У разі невідповідності поданих документів профспілки, об’єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об’єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.».

Нами 19 грудня 2011 року були подані всі передбачені частиною третьою ст. 16 зазначеного закону документи і з врахуванням зауважень виконавця Івченко у січні – лютому 2012 року були внесені до них певні уточнення. Додатково ці зміни були направлені листом від 18.06.2012 №1 до першого заступника начальника Головного управління Кравченко Н.В. Тому, на наш погляд, не мала місце зазначена невідповідність. А у подальшому Головне управління почало вільно тлумачити норми Конституції та цього закону і перестало звертати увагу на наші листи до них. Тоді про яку правову культуру та правову державу можна казати!

Навіть при безпідставному застосуванні останньої норми Головне управління не спромоглося визначатися з такими додатковими документами. Нами для підтвердження заявленому статусу листом від 05.09.2012 № 2 були вислані протоколи про проведення відповідних зборів у Дніпровському та Шевченківському районах м. Києва. Ми готові надати і інші необхідні документи, але не бачимо зустрічного бажання з боку Головного управління.

Нами були виконані всі вимоги профспілкового закону і таку пропозицію Головного управління вже можна трактувати як незаконну. Більш того, Головним управлінням неодноразово порушувалися вимоги щодо ведення діловодства та здійснення листування з Профспілкою, а також допускалися помилки у написанні прізвища одного з керівників Профспілки.

Складається враження, що дехто навмисно не пропускає легалізацію нашої Профспілки. Адже у разі її здійснення ситуація у сфері самоорганізації населення докорінно зміниться. Умовно кажучи, ситуація після набуття Профспілкою права юридичної особи буде повернуто з голови на ноги.

Зараз органи самоорганізації населення у столиці діють, їх чисельність поступово збільшується і керівництво Київської міської державної адміністрації наголошує про співпрацю з ними. І, на перший погляд, все виглядає нормально. Але у міському бюджеті безпосередньо їх немає і через систему Державного казначейства з нього здійснюється виключно фінансування їх діяльності. Сама зарплата їх штатних працівників та інші соціальні виплати заховані у такому фінансуванні і це нікого з владних посадовців не хвилює.

Безумовно, легалізація Профспілки призведе до необхідності обговорення та визначення у відносинах з соціально-трудових питань, чого, ще раз повторюсь, немає. Ці питання вийдуть з тіні і стануть прозорими. І такий поворот подій, мабуть, для когось не бажаний і тому запущений театр абсурду.

Ми категорично не погоджуємося з цим. Ми очікуємо отримання реакції від депутатів Київради, до яких ми звернулися у грудні минулого року, і визначатимемося потім з подальшими діями. Більш за все, ми проведемо необхідні консультації зі знаними юристами і профспілками для отримання відповідних порад та у разі необхідності допомоги у вирішенні нашого питання.

 

Олександр Чунаєв,

голова Профспілки працівників самоорганізації населення міста Києва