Main menu:

Як Рада з балансу інтересів стала суто адміністративним органом при Дніпровській райдержадміністрації

 

17.01.2014

15 січня 2014 року у приміщенні Дніпровської райдержадміністрації відбулося перше засідання Ради з питань сприяння діяльності органів самоорганізації населення Дніпровського району м. Києва (далі – Рада), на якому було присутні 8 представників ОСНів району. Нам були роздані 3 розпорядження адміністрації – від 06.12.2013 № 715 про Раду, від 31.12.2013 №787 про зміни та доповнення до Положення про Раду та від 31.12.2013  № 791 про її персональний склад.

Створення Ради, підготовка та узгодження її Положення відбувалося на демократичних засадах. Тому ОСНами району така ідея була підтримана і реально відкривала можливість запровадження їх реальної участі в управління районними справами в частині питань своєї діяльності. Я взяв участь у складі робочої групи з підготовки відповідного Положення і в цілому був задоволений прийнятим текстом. Мені вдалося у рамках адміністративної моделі знайти певний компроміс або баланс інтересів ОСНів та адміністрації, адже нормотворення здійснювалося без наявності прямого документа щодо її створення. Документ складався з 18 пунктів і містив 68 норм.

Але на засіданні Ради ми вперше побачили друге розпорядження Дніпровської райдержадміністрації. Цим розпорядженням було внесено 18 змін та доповнень до положення і 7 з них призвели до порушення балансу інтересів від ОСНів на користь адміністрації. Перегляд норм відбувався без інформування та відповідного залучення як робочої групи, так і ОСНів району в цілому.

Зупинимося на них. Повністю була знята норма про здійснення громадського контролю ОСНів за діяльністю райдержадміністрації і комунальних підприємств Дніпровського району як одне з основних завдань Ради і вилучено посилання на здійснення громадського контролю відповідно до покладених на неї завдань. Завдяки цьому у Положенні відсутні норми щодо такого контролю з боку ОСНів району. Згідно з абзацом сьомим Стратегії державної політики сприяння розвитку громадського суспільства стратегічні пріоритети цієї політики, зокрема, включають впровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, посилення впливу інститутів громадського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію (Указ Президента України від 24.03.2012 № 212/2012). Органи самоорганізації населення Стратегією віднесені до зазначених інститутів і тому використання зазначеної норми ОСНами є додатковим правовим аргументом. Вказаний указ Президента України відповідно до частини третьої     ст. 106 Конституції України є обов’язковим до виконання на території України і державні адміністрації мають у своїй діяльності спиратися на нього у питаннях взаємодії з ОСНами. Це Положення мало стати документом адміністрації на її виконання, але, як бачимо, її керівництво в останній момент злякалося наявності у ньому цих норм.

Відбулася зміна щодо представницьких статусів голови та заступника голови Ради. До Положення була внесена норма про те, що за дорученням голови райдержадміністрації представляє Раду у відносинах з інститутами громадянського суспільства. Натомість була вилучена з прийнятого Положення про те, що заступник голови Ради за дорученням Ради або її голови представляє Раду у відносинах з райдержадміністрацією, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації. Тобто представницький статус зроблено на користь голови Ради від адміністрації, хоча наявність такого статусу у обох керівників Ради було б компромісним варіантом.

Змінилася норма щодо підстави виконання заступником голови Ради обов’язків її голови. Раніше заступник голови здійснював такі повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Ради, а тепер – виключно за рішенням голови Ради. Знову баланс перекреслено у адміністративний бік.

Зміни торкнулися і ведення засідань Ради. Якщо раніше за відсутності голови або за його дорученням на засіданні Ради міг головувати заступник, то тепер – засідання Ради веде виключно її голова. І зразу виникає певна колізія вже з іншою нормою, згідно з якою прийняті на засіданні Ради рішення оформлюються протоколом за підписом головуючого та секретаря Ради.

Безумовно, у такому випадку може спрацювати зазначена вище норма. Якщо ці норми поєднати, то маємо наступне – голова визначає як виконання своїх повноважень за певних підстав, так і ведення засідань, а заступник голови Ради може здійснювати ці функції виключно за його волею. Тобто, бачимо застосування суто адміністративного підходу.

А остання зміна практично перекреслила ще одну новацію попередньої редакції Положення – проведення нарад з нагальних потреб ОСНів району проводяться за участі їх членів та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та районних комунальних підприємств. Якщо раніше ці наради мали проводитися не рідше 1–го разу, то тепер – лише у разі потреби. Як вона визначається, у Положенні немає жодного слова і відповідно є запитання. Вирішення цієї проблема може бути частково передбачено у Регламенті Ради з точки зору механізму їх проведення, але принцип все рівно маємо бути закладений у Положенні. До речі, така ініціатива була висунута керівництвом адміністрації і така зміна позиції дивує.

Якщо проаналізувати 7 системних змін, то отримаємо такий висновок – відбулося перетворення Ради як органу на збалансованих засадах у суто адміністративний орган при Дніпровській райдержадміністрації. Керівництво адміністрації мабуть вирішило, що ОСНи району отримали дуже широкі повноваження і їх треба належним чином скорегувати. Інші 11 змін були чисто редакційними і запитань не викликають.

На засіданні Ради ця ситуація була гаряче обговорена і присутні від ОСНів не підтримали внесені у такий спосіб зміни та доповнення до Положення. за результатами обговорення за ініціативи керівника та секретаря ОСН «Комітет мікрорайону «Березняки – Тельбін» було прийнято рішення про розробку нової редакції Положення, її обговорення серед ОСНів району і за його результатами направлення до райдержадміністрації тексту Положення на відповідне затвердження.

Також на засіданні Ради було прийнято рішення про створення робочої групи з підготовки проекту її Регламенту у складі 6 осіб, до яких увійшов і я за власною ініціативою. Наступне засідання Ради має відбутися 28 січня о 16 год.

Розпорядженням Дніпровській райдержадміністрації від 31.12.2013 № 791 затверджено персональний склад Ради у кількості 11 осіб, до якої включено мене від Комітету. З текстом цього розпорядження модна ознайомитися за посиланням : http://dnipr.kievcity.gov.ua /files/docs /791.PDF.

Незважаючи на певні тертя, Рада незабаром розпочне свою діяльність. ОСНи району отримали певну можливість для вирішення своїх питань і тут багато чого залежатиме від їх активності та наполегливості. Якою буде робота Ради, зараз сказати важко, а час покаже.

Про подальшу діяльність Ради будемо інформувати громадськість на нашому веб-сайті.

 

Олександр Чунаєв, член Ради, головний редактор веб-сайту