Main menu:

Про вдосконалення роботи ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва

 

19.06.2018

Робота нового складу ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва (далі ОСН «КМ «Русанівка» або ОСН) показала необхідність нормативного врегулювання нашої подальшої роботи. За власною ініціативою мною були підготовлені відповідні пропозиції і вони були прийняті на 2-х засіданнях ОСН «КМ «Русанівка» 26 квітня та 24 травня 2018 року.

Спочатку зупинюся на необхідності їх прийняття. Закон України «Про органи самоорганізації населення» не містить конкретних норм щодо процедур роботи ОСН і певний вакуум з цих питань був заповнений у Положенні про нього в новій редакції. Це було зроблено під час його створення у 2007 році і цього було достатньо до цього часу. Тому нагадаю про наявні у ньому зазначені норми.

ОСН «КМ «Русанівка» має на виконання свого закону України 3 основних завдання, отримав від Київради 12 власних повноважень та згідно з наданими повноваженнями може здійснювати діяльність за 16 основними напрямами. ОСН «КМ «Русанівка» з метою врахування громадських інтересів при здійсненні планування, забудови та розвитку мікрорайону «Русанівка» в установленому законодавством порядку співпрацює з Київською міською радою у 3-х питаннях.

Згідно з зазначеними законом України та Положенням ОСН «КМ «Русанівка» з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру. Проведення засідань ОСН визначається підпунктом 6 пункту 5.2 Розділу V. Організація діяльності та правовий статус членів Комітету такого змісту: «Всі питання на засіданнях Комітету розглядаються відкрито і оформлюються відповідним протоколом.».

Прийняті на цих засіданнях ОСН рішення дозволяють проводити його наступні засідання у визначених правових межах. При цьому зауважую, що їх виконання є обов’язковим як для самих членів ОСН, так і запрошених на його засідання фізичних та юридичних осіб. Прийняті норми можна розбити умовно на 4 блоки, які викладаю у тематичній послідовності і відповідно до дат їх прийняття.

Ось ці норми:

«Про регламент проведення засідань ОСН «КМ «Русанівка»

Ініціатору або доповідачу питання порядку денного засідання ОСН «КМ «Русанівка» надаються 15 хв. для виступу з його розгляду.

Для обговорення будь-якого питання порядку денного засідання ОСН «КМ «Русанівка» його членам надається 5 хв.

У разі необхідності за проханням виступаючого йому надається ще 5 хв. для завершення свого виступу з цього питання.

На репліку з обговорення питання члену ОСН «КМ «Русанівка» надається до 3-х хв.

Зазначений час виступів є регламентною нормою і обов’язковою для виконання усіма членами ОСН «КМ «Русанівка».

Про участь члену ОСН «КМ «Русанівка» в його роботі

Участь члену ОСН «КМ «Русанівка» в роботі ОСН визначається відвідуванням його засідань, ініціюванням питань до порядку денного цих засідань і участю у виконанні прийнятих на засіданнях ОСН відповідних рішень.

За результатами обговорення порушеного членами ОСН «КМ «Русанівка» на його засіданнях питань приймається доручення члену ОСН про вивчення та підготовки відповідних пропозицій з виконання конкретного питання. На підставі цих пропозицій на наступному засіданні визначаються адресати відповідних листів ОСН до центральної та міської влади.

Напередодні звітної конференції жителів за місцем проживання кожний член ОСН надає відповідну інформацію керівнику ОСН для опрацювання ним узагальненого виступу від ОСН на цій конференції.

Про процедуру розгляду питань на засіданні ОСН «КМ «Русанівка»

Процедура розгляду питань на засіданні ОСН «КМ «Русанівка» розпочинається з формування проекту порядку денного засідання.

Після визначення дати можливого засідання ОСН «КМ «Русанівка» керівник ОСН або визначена рішенням ОСН відповідальна особа починає формувати проект порядку денного засідання ОСН.

Будь-який член ОСН «КМ «Русанівка» може підготувати і надати в електронній формі керівнику, секретарю та визначеній рішенням ОСН відповідальній особі свої пропозиції до цього проекту. Ці пропозиції надаються їм електронною поштою.

За день до можливої дати проведення засідання узагальнений проект порядку денного розміщується у соціальній мережі, зокрема по можливості у групах «Русанівка», «Нью Русанівка» та «Русанівка. Активісти».

На засіданні керівник або головуючий (заступник керівника, один з заступників керівника, секретар чи член ОСН з відповідних питань) оголошує для обговорення підготовлений і розміщений раніше в соціальній мережі проект порядку денного засідання ОСН «КМ «Русанівка». На ньому будь-який член ОСН може запропонувати внести зміну (зміни) до нього і ці пропозиції ставляться на відповідне голосування. За результатами обговорення можливих змін керівник або головуючий пропонують прийняти документ в остаточній редакції і після його прийняття в цілому засідання починає свою роботу відповідно до його пунктів.

Будь-який житель Русанівки може запропонувати на розгляд ОСН «КМ «Русанівка» свої пропозиції попередньо до проекту порядку денного його засідання як в електронній формі в соціальних мережах, так і під час його проведення. Пропозиція жителя мікрорайону має бути подана до ОСН «КМ «Русанівка» у письмовій формі. Лише при її наявності вона ставиться керівником або головуючим на голосування і у разі позитивного голосування вона включається до порядку денного засідання. Якщо розгляд порушеного ним питання потребує детального вивчення, тоді після короткого обговорення приймається рішення про його детальне опрацювання і визначеному члену ОСН надається відповідне доручення. На наступному засіданні порушене питання включається до порядку денного засідання, обговорюється та приймається по ньому відповідне рішення. Пропозиції жителів Русанівки розглядаються першими у переліку пунктів порядку денного засідання ОСН «КМ «Русанівка».

Про інформування в публічному просторі та в соціальних мережах
діяльності ОСН «КМ «Русанівка»

Інформування громадян про діяльність ОСН «КМ «Русанівка» є важливою складовою її діяльності в цілому і здійснюється відповідно до абзацу 14 частини 1 статті 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 4.12 пункту 4 рішення Київради N 367/1028 від 15.03.2007 «Про дозвіл на створення органу самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» та абзацу 12 підпункту 1 пункту 3.3 розділу ІІІ Положення про орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва (нова редакція).

Інформування громадян про діяльність ОСН «КМ «Русанівка» здійснюється на кількох інформаційних ресурсах: веб-сайті ОСН в Інтернеті, на сторінках та групах соціальних мереж.

За підготовку та розміщення в Інтернеті актуальних для мешканців мікрорайону питань життя Русанівки статей відповідає обрана ОСН «КМ «Русанівка» редакційна колегія.

За ведення сторінки ОСН «КМ «Русанівка» у Facebook відповідає його керівник.

За розміщення матеріалів у групі Facebook «Русанівка. Активісти» відповідає ініціатор її створення Журавльова Н.В.

Разом з цим будь-який член ОСН «КМ «Русанівка» як громадянин може готувати свої матеріали про його діяльність і розміщати їх на своїй сторінці та в групах соціальних мереж.

Розміщення рішень ОСН «КМ «Русанівка» в Інтернеті та в соціальних мережах здійснюється з чітким дотриманням їх формулювань.».

Цими прийнятими питаннями не обмежується врегулювання нашої діяльності і на чергове засідання ОСН підготовлені чергові пропозиції щодо проведення відео- і аудізаписів його засідань. Запровадження цих норм має стати підтвердженням відкритості та прозорості наших засідань для суспільства, а русанівці отримають можливість безпосередньо побачити рівень роботи членів ОСН з розгляду будь-яких питань порядку денного його засідань. Дуже хочеться сподіватися на порозуміння цього з боку наших членів. У разі прийнятих нових правових норм нашої роботи вони будуть розміщуватися на веб-сайті ОСН.

Олександр Чунаєв,
член та головний редактор
ОСН «КМ «Русанівка»