Main menu:

Над Русанівкою завдяки міській владі нависла нова загроза руйнування або дещо про історію питання з впровадження у Києві канатної дороги

 

13.03.2019

Нещодавно ми довідалися про новий сюрприз влади киянам та русанівцям зокрема і все як зазвичай робиться без їх інформування. Це вже третій за рахунком подарунок від влади після її дій з прикриття перебудови автостоянки у автомийку самообслуговування та спробу її легалізації у останній якості і дій з незаконним будівництвом ресторану на набережній. Але з останнім виник широкий розголос і зараз їй доведеться з цим щось робити. Саме останньому сюрпризу і присвячена вказана стаття, адже є над чим замислитися і зробити свої висновки.

І. Про нормативно-правові акти з побудови канатної дороги

Київська міська державна адміністрація розпочала з жовтня 2016 року опрацьовувати створення канатної дороги і першим документом нормативного характеру стало прийняття нею розпорядження від 14.02.2017 № 158 «Прo проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвесторів до peaлізації проекту «Cтворення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – канатна дорога з об’єктами громадського призначення зa маршрутом: арка Дружби Народів, napк Володимирська ripкa, Поштова площа, Труханів острів, Гідропарк».  Поояснювальна записка до проекту додається. Як бачимо, канатна дорога має охопити не просто правий берег Дніпра, а фактично історичні місця Києва в пряме порушення природоохоронного та пам’яткоохоронного законодавств. Та хіба для влади це перепона, коли інтереси бізнесу начебто цього вимагають.

Але владі виявилося замало і вона розширила цей маршрут за рахунок … включення до нього жилого масиву Русанівки як кінцевої зупинки цієї дороги, що стало для усіх нас повною несподіванкою.

У пояснювальній записці до проекту цьогорічного січневого розпорядження КМДА знаходимо таку інформацію.

Згідно з нею КП КМДА «Київське інвестиційне агентство» («КІА») листом від 13 вересня 2018 року № 050/30-1042 звернулося до Департаменту економіки та інвестицій КМДА щодо внесення змін до цього розпорядження. На засіданні постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації щодо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва 12 жовтня 2018 року (протокол № 111/2018) було прийнято кілька рішень, зокрема щодо зміни на той час змовника з реалізації цього проекту КП «Київський центр розвитку міського середовища» на КП КМДА «КІА» та зміни його назви з включенням до нього нашого масиву.

Рішення комісії було реалізовано шляхом прийняття нового розпорядження від 02.01.2019 № 1 про внесення таких змін до розпорядження від 14.02.2017 № 158.

При цьому виникають запитання навіть з оформлення цих двох розпоряджень КМДА. Спочатку маршрут затверджується явно з незнанням місцезнаходження парку Володимрська гірка і арки Дружби Народів. А потім у пункті 2 останнього розпорядження має новий маршрут – apкa Дружби Народів, Поштова площа, Tpyxaнів острів, Гідропарк, житловий масив Русанівка.

На виконання останнього розпорядження КМДА його департамент містобудування та архітектури (ДМА) видає досить оперативно наказ від 23 лютого 2019 року № 69 про затвердження такого будівництва із зазначенням загальних даних та містобудівних умов і обмежень. А у цьому наказі привертає увагу те, що Русанівка зазначена лише у назві і у його загальних положеннях наш масив не фігурує взагалі. І зазначеним наказом ДМА КМДА можна вважати завершеним блок прийнятих на цей час міською виконавчою владою актів міського законодавства.

ІІ. Про аргументацію проти включення Русанівки до проекту міської канатної дороги

З наявної інформації не зрозуміло, як саме передбачено включення нашого масиву як кінцевої зупинки цієї канатної дороги до проекту «Cтворення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – канатна доpora з об’єктами громадського призначення зa маршрутом: apкa Дружби Народів, Поштова площа, Tpyxaнів острів, Гідропарк, житловий масив Русанівка». Адже Русанівка з 1974 року є завершеним архітектурно-містобудівним житловим комплексом і через специфіку свого створення є обмеженою територію, яка не передбачає будь-якого нового будівництва. Включенням житлового масиву до проекту цієї канатної дороги зазначеним розпорядженням КМДА було проігноровано цей факт її побудови і проведення таких робіт на території мікрорайону матиме наслідком зруйнування частини нашої території. Генеральним планом міста Києва не передбачено проведення на Русанівці цієї канатної дороги і відведення для цього відповідної території.

Русанівка має Парк відпочинку на Русанівській набережній з включенням до його території коси – унікального та єдиного на всій лівобережній частині міста куточка живої природи. Такого природного надбання на штучному ґрунті немає в усьому місті і русанівці дуже цінять наявність у нас природного парку, який почав формуватися за часів створення мікрорайону. На Русанівській косі виникла досить унікальна флора та фауна (зокрема качки, бобри, їжаки, жаби, вужі) і вона може бути взагалі знищена таким будівництвом. Русанівська коса є місцем для літнього відпочинку багатьох русанівців і подальше масове користування ними її пляжних місць буде під великим питанням.

Територія цього Парку відпочинку як зелена зона загального користування входить з 2005 року до об’єктів Програми розвитку зелених зон м. Києва і також є рекреаційною зоною. З 2011 по 2018 рік міською владою вже тричі була проведена реконструкція Русанівською набережної і вона стала улюбленим місцем для прогулянок не лише для самих русанівців, а ще й киян з інших територій столиці України. Здійснення робіт з проведення канатної дороги на території набережної матимуть своїм результатом нанесення їй значних пошкоджень і необхідності вчетверте здійснення робіт з її відновлення. В межах території  набережної та коси міститься прибережна захисна смуга. На території рекреаційної зони та цієї смуги відповідно до чинного законодавства подібні будівельні роботи не можуть проводитися і незаконні роботи на набережній та косі з проведення канатної дороги можуть привести до втрати нами цього унікального довкілля. Цими роботами порушуватимуться екологічні права русанівців на гідне довкілля.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» КМДА в особі її структурного підрозділу – Управління екології та природних ресурсів є уповноваженим територіальним органом з цих питань і при опрацюванні зазначеного розпорядження КМДА не враховані можливі руйнівні наслідки для довкілля Русанівки реалізації вказаного проекту.

Комунальним підприємством «Київське інвестиційне агентство» та структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації також не було враховано статус території Русанівської набережної як складової частини території пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра». Наказом Міністерства культури і туризму України від 03.02.2010 за № 58/0/0/16-10 в редакції наказу Міністерства від 16.06.2011 за № 453/0/16-11 ця пам’ятка включена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і має охоронний № 2600189. Київською міською державною адміністрацією, яка визначена згідно з Законом України «Про охорону культурної спадщини» як спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини, при проведенні цих робіт не буде дотримано охорону цього об’єкту культурної спадщини і відповідно порушуватиметься норми цього закону України та відповідної науково-проектної документації. Відповідно до вимог Закону України «Про основи містобудування» КМДА здійснює державне регулювання у цій сфері і зокрема контроль за дотриманням вимог щодо охорони культурної спадщини.

Згідно з Регламентом КМДА, затвердженого її розпорядженням від 08.10.2-13№ 1810 із змінами, проекти цих розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі в юридичному управління апарату виконавчого органу (стор. 21, п.11.1 глави 11. Правова експертиза проектів розпоряджень розділу VІІ. АКТИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ цього Регламенту). При проведенні правової експертизи проекту цього розпорядження фахівцями Юридичного управління не було належним чином перевірено його на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства (стор. 22, абзаци перший та другий п. 11.4 цього Регламенту) і ми маємо його невідповідність щонайменш зазначеним нижче 10 актам законодавства.

При реалізації вказаного проекту відповідно до зазначеного розпорядження КМДА порушуватиметься такі акти законодавства – Водний Кодекс України (статті 89, 90), Земельний Кодекс України (статті 50 – 52, 60, 61), Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища» (стаття 11), «Про оцінку впливу на довкілля», «Про основи містобудування» (статті 7 та 8), «Про охорону культурної спадщини» (статті 3, 6), 2 накази Міністерства культури і туризму України з функціонування зазначеної пам’ятки, затверджена рішенням Київради Програма розвитку зелених зон м. Києва та Регламент Київської міської державної адміністрації. Тобто при опрацюванні та затвердженні зазначеного розпорядження КМДА маємо в цілому порушення норм містобудівного, водного, земельного, природоохоронного, пам’яткоохоронного і регламентного законодавства. Такі цифри – порушено щонайменше 10 актів національного та міського законодавства і 6 сфер чинного законодавства.

І у мене до влади правда риторичне за суттю  запитання – чи можна розвивати столицю європейської країни зазначеним шляхом правопорушень ? Може міський голова хоче увійти до історії стародавнього Києва як один з антигероїв із таким досягненням як знищення схил київських гір та частини лівобережної частини міста ? Чи можна інвесторів протиставляти киянам і як їх інтереси у реалізації антикиянських проектів можна вважати сприятливим інвестиційним кліматом ?

Вказаний проект з побудови цієї канатної дороги є масштабним проектом у сфері  інфраструктури міста і зачіпає безпосередньо права та інтереси членів територіальної громади міста Києва. При опрацюванні проекту зазначеного розпорядження у пояснювальній записці до нього вказувалося, що він не потребує громадського обговорення. За такої підготовки зазначеного розпорядження КМДА відбулося усунення русанівців від обговорення такої ініціативи влади і лише зараз виникла необхідність проведення їх широкого інформування. Влада вкотре демонструє свою неповагу до киян і вважає це нормою свого управління містом. А ще хочемо бути європейською країною, до якої нам йти та йти багато років. Русанівка є спальним жилим масивом і проведення цих робіт порушуватиме права мешканців мікрорайону на життя у гідному середовищі, гідному довкіллі і його подальший збалансований розвиток.

І лише тепер стало зрозумілим, чому виникла божевільна ідея з ініціювання продовження цієї канатної дороги на Русанівку. А яке може бути місце для розташування кінцевої зупинки цієї канатної дороги ? На мою думку, такою територією може стати галявина Русанівської коси поруч з мостом з Русанівської набережної на лівобережний масив і іншого місця для нього не знайти. Мова йде де-факто про тотальну комерціалізацію або освоєння набережної та коси і так звані додаткові надходження до міського бюджету. Адже проект з побудови канатної дороги передбачає поруч з нею об’єкти громадського призначення і підприємці мають сплачувати податки до міського бюджету за їх функціонування. Нам влада приготувала набережній та косі де-факто статус Гідропарку – 2. І чим тоді минулі влади гірше за так звану нову демократичну владу 2014 – 2019 років. яка просто переорієнтувалася на забудовників та їх інтереси і інтереси киян ставить в ніщо. А депутатський корпус Київради, на жаль, на це не звертає увагу і мабуть взагалі не в курсі справи.

ІІІ. Дії ОСН із захисту прав русанівців на гідне середовище нашого проживання та довкілля

На засіданні ОСН «КМ «Русанівка» депутата Київради Маляревича О.В. 05 лютого 2019 року було ініційовано розгляд серед інших питань порядку денного нашого засідання  зазначене питання. Тоді воно виявилося несподіваним для нас і було не зовсім зрозуміло, про що конкретно йде мова. На цьому засіданні він запропонував ОСН звернутися з цього питання до міського голови, голови КМДА Кличка В.В. та КП КМДА «Київське інвестиційне агентство». Члени ОСН одностайно виступили проти цієї ініціативи влади і підтримали цю пропозицію.

Після вивчення відповідних документів – двох зазначених розпоряджень КМДА стало зрозумілим, що питання має свою історію і з січня поточного року наша Русанівка замкнула цей маршрут. Зараз нами опрацьовуються листи вже до 4 адресатів щодо висловлення негативного відношення до такої ініціативи міської влади і в основу цих звернень покладена наведена вище аргументація.

ОСН «КМ «Русанівка» триматиме під своїм контролем таку антирусанівську ініціативу влади і інформуватиме на шпальтах нашого веб-сайту і у групі ФБ «Громадська платформа Русанівки ОСН «КМ «Русанівка» її користувачів про вжиття відповідних дій.

Русанівці, будьмо пильними та активними у захисті наших з Вами прав на життя !!! ОСН «КМ «Русанівка» разом з Вами. Від єдності наших зусиль залежатиме подальша доля нашого острову.

 

Олександр Чунаєв,
головний редактор веб-сайту ОСН «КМ «Русанівка»