Main menu:

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про місто Київ – столицю України» (реєстр. № 2143 – 3)

 

22.10.2019

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва (далі – ОСН «КМ «Русанівка») у робочому порядку розглянув проект Закону України «Про місто Київ – столицю України» (реєстр. № 2143 – 3) і викладає своє бачення щодо внесення до нього можливих правок.

У існуючій редакції цього законопроекту по суті викладена структура представницької та виконавчої гілок влад, яка у порівнянні з іншими українськими містами є значно ускладненою. Запропонована особливість моделі міського самоврядування не вирішує по суті питання життя киян і вона викликає заперечення про її впровадження зазначеним законопроектом.

ОСН «КМ «Русанівка» виступає за надання місту повноцінного самоврядування і приведення структури управління Києвом до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Тому ОСН «КМ «Русанівка» виступає за прийняття законодавчого акту саме про здійснення Києвом столичного статусу, здійснення якого накладає на міську інфраструктуру значне навантаження і суттєво впливає на життя киян.

За основу законопроекту про здійснення містом Києвом статусу столиці України пропонуємо узяти відповідні норми чинного закону України «Про столицю України – місто-герой Київ».

Пропонуємо законопроект викласти у такій редакції:

 1. Частину 2 статті 1 вилучити.
 1. Частину другу статті 2 доповнити абзацами 3 та 4 такого змісту:

«3) духовним, культурним, історичним, науковим та освітнім центром України;

4) місцем розташування дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні.».

 1. Статтю 3 «Реалізація столичних функцій міста Києва» викласти у такій редакції:

«Стаття 3 «Реалізація столичних функцій міста Києва

 1. Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади додаткові обов’язки та гарантує цим органам надання з боку держави додаткових прав.
 2. Органи місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві забезпечують в межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких функцій:

1) створення належних умов для діяльності у місті Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів державної влади, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров’я, культури і спорту, місцем розташування яких відповідно до законодавства визначено місто Київ;

2) вирішення питань щодо розміщення центральних органів, які утворюються Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, а також дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні;

3) надання на договірних засадах комунальних, інженерних, соціально-культурних, транспортних, інформаційних та інших послуг державним органам, дипломатичним представництвам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, розміщеним у місті Києві;

4) взаємодія з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України при розробленні та здійсненні ними заходів, програм та проектів, що зачіпають інтереси столиці;

5) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам’яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення;

6) виконання інших функцій міста Києва, передбачених у законодавстві України, специфічних для функціонування Києва як столиці держави, в межах законодавства України.

 1. Рішення органів державної влади, які тягнуть додаткові витрати органів місцевого самоврядування і виконавчої влади у місті Києві на здійснення ними столичних функцій обов’язково супроводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються цими органами в межах переданих їм матеріальних та фінансових ресурсів.».

Далі пропонуємо зазначеного законопроекту такі норми на виконання столичних функцій:

«Стаття 4. Додаткові повноваження Київської міської ради та її власного виконавчого органу, пов’язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій

У зв’язку зі здійсненням містом Києвом функцій столиці України Київська міська рада та її власний виконавчий орган (Адміністрація міста Києва, виконавчий комітет або магістрат) кожна в межах своєї компетенції, встановленої законами України, мають право:

1) придбавати у власність жилі і нежилі приміщення, адміністративні, виробничі та інші об’єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом столичних функцій;

2) встановлювати порядок утримання та експлуатації об’єктів, розташованих у місті, та прилеглої до них території, правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального та іншого соціально-культурного обслуговування, визначати особливості землекористування та використання інших природних ресурсів;

3) встановлювати умови і розміри компенсаційних виплат відповідних органів, організацій і громадян, що не входять до складу територіальної громади міста, на покриття витрат, пов’язаних з використанням міської інфраструктури;

4) здійснювати управління об’єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також частками (акціями, паями) акціонерних товариств, розташованих у місті Києві, які передаються до сфери управління Київської міської державної адміністрації у встановленому порядку;

5) виступати гарантом вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває в комунальній власності або передано до сфери управління Київської міської державної адміністрації;

6) здійснювати облік і контроль за використанням нежитлового фонду державними органами, підприємствами, установами та організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди нежилих приміщень, що належать державним підприємствам, установам та організаціям, в порядку, визначеному Фондом державного майна України;

7) брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста;

8) затверджувати проекти будівництва об’єктів розрахунковою кошторисною вартістю понад 5 млн. гривень, реалізація яких на території міста Києва на замовлення міської адміністрації та районних виконавчих органів здійснюватиметься із залученням коштів державного та місцевих бюджетів;

9) припиняти право користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10) приймати рішення про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок та знесення самовільно збудованих будівель та споруд без відшкодування витрат, здійснених за час незаконного користування;

11) встановлювати, за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади, більш високі нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті, враховуючи підвищені вимоги до охорони довкілля столиці;

12) користуватися у встановленому порядку банками даних центральних органів, використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, якщо це необхідно для виконання столичних функцій;

13) визначати порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру;

14) координувати діяльність підприємств усіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста.

 1. Київська міська рада при виконанні столичних функцій обов’язково розглядає проведення у місті загальнодержавних та міжнародних заходів, програм та проектів і приймає у разі необхідності відповідні рішення, які обов’язкові для всіх юридичних та фізичних осіб незалежно від форми їх власності та підпорядкованості.
 2. Київській міській раді як представницькому органу територіальної громади міста Києва компенсуються відповідні витрати на здійснення цих функцій, а також завдана надзвичайними ситуаціями шкода з вини відповідних органів влади, господарюючих суб’єктів та громадян.».

 

Стаття 5. Додаткові повноваження Київського міського голови, пов’язані зі здійсненням містом Києвом столичних функцій

Крім повноважень, зазначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій Київський міський голова має такі додаткові повноваження:

1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва;

2) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;

3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України – міста Києва;

4) вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України;

5) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;

6) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у комунальну власність територіальної громади міста Києва чи районів у місті Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;

7) дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;

8) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Києва;

9) одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.

 

Стаття 6. Забезпечення державою здійснення містом Києвом столичних функцій

Держава забезпечує здійснення містом Києвом столичних функцій шляхом:

1) виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення містом Києвом столичних функцій. Нецільове використання коштів, виділених на виконання містом столичних функцій, не допускається і контролюється Київською міською радою;

2) затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Києва;

3) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов’язані зі здійсненням містом столичних функцій;

4) компенсації на підставі угод витрат, пов’язаних з використанням центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій та іншими органами, місцем розташування яких законодавством визначено столицю України, земельних ділянок, будівель, споруд, наданням комунальних послуг тощо;

5) передачі в комунальну власність територіальної громади міста Києва майна підприємств, установ, організацій та інших об’єктів державної власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних господарських товариствах, які розташовані у місті Києві;

6) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;

7) надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв’язку, необхідних для здійснення столичних функцій;

8) надання власного загальноміського ефірного телевізійного, а також загальноміського радіоканалу, каналу кабельного телебачення.

Стаття 7. Відповідальність органів місцевого самоврядування їх власних виконавчих органів та держави при здійсненні містом Києвом столичних функцій

 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Києва несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) у здійсненні столичних функцій в порядку, встановленому законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.
 2. Держава і її посадові особи несуть відповідальність за наслідками своєї діяльності (бездіяльності) щодо гарантування нею здійснення містом Києвом столичних функцій у встановленому законодавством порядку.

 

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 2. Положення цього Закону є підставою для їх включення до Статуту територіальної громади міста Києва.».

 

17.10.2019

Олександр Чунаєв, член ОСН «КМ «Русанівка»
за дорученням його керівника Андрія Нєстєркова

контактний телефон: 097-89-647-20
електронна пошта: alexchun@meta.ua