Main menu:

Про затвердження та підписання угод з кандидатами від політичних партій у депутати Київради нового скликання на міських виборах 2020 року

 

10.10.2020

На міських виборах 2020 року вперше впроваджено висування політичними партіями кандидатів на посади депутатів Київради і голосування за їх територіальними виборчими списками. Русанівка увійшла повністю у своїх межах до виборчого округу № 6 Дніпровського району і за даними Київської міської територіальної комісії у нашому округу візьмуть участь 22 політичні сили із загальною кількістю їх претендентів 148 осіб. Ми вперше проходимо таке голосування і тому усім нам слід бути уважними при заповненні виборчого бюлетеню.

Про рішення ОСН «КМ «Русанівка» з розгляду питання «Про зустрічі з кандидатами від політичних партій на посади депутатів Київради на міських виборах 25 жовтня 2020 року» на засіданні 08 жовтня 2020 року

08 жовтня 2020 року на розгляд членів ОСН «КМ «Русанівка» з цього питання були винесені документи: Угоди про співпрацю та публічну відповідальність з 3-ма кандидатами від таких політичних партій та як окремий додаток до них головні проблеми мікрорайону Русанівка Дніпровського району м. Києва. Угода складається з 2-х аркушів і є продовженням таких 2-х угод, укладених з 2-ма кандидатами у 2015 році щодо обрання існуючої Київради, які стали і є на даний час її депутатами. Проблеми складаються з 21 пункту і викладені на 3-х сторінках. Нові Угоди містять нові норми щодо зобов’язань Кандидата – 11 та ОСН «КМ «Русанівка» – 5. Вирішенням цих проблем ми займемося безпосередньо і вони є актуальними для русанівців. Нами вперше були підготовлені зазначені проблеми і завдяки цьому на засіданні відбулася предметна розмова з їх прийняття присутнім кандидатом у депутати Київради нового скликання Денисом Поповим від політичної партії «ВО «Свобода».

На засідання були запрошені 3 з них – від політичної партії «УДАР», депутат Київради останніх 2-х скликань Олесь Маляревич, від політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода», депутат Київради останнього скликання Деніс Попов та від політичної партії «Хвиля» Андрій Ювченко.

У разі обрання від них депутата Київради по нашому виборчому округу ОСН «КМ «Русанівка» підготує доручення виборців і вручить його майбутньому депутату Київради. Тобто ми здійснюємо свої дії за таким алгоритмом: проблеми – угода – доручення виборців і у такий спосіб ініціюємо перед Київською міською радою нового ІХ скликання та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією) вирішення цих проблем в інтересах русанівців.

За результатом обговорення цього питання на засіданні були затверджені всі 3 Угоди і з Денисом Поповим зразу на засіданні була підписана ця певною мірою історична Угода. За його словами отриманий ним документ – головні проблеми мікрорайону вже готовий документ для його майбутньої депутатської діяльності у разі обрання до нового складу Київради.

Інший кандидат від політичної партії «Хвиля» Андрій Ювченко, на жаль, не зміг з певних обставин бути присутнім на засіданні і з ним домовлено про підписання цієї Угоди без будь-яких правок до неї. Тому на наступному тижні вона буде підписана з ним і він також отримає вже повне право посилатися на вказаний документ у своїй передвиборчій діяльності.

Депутат чинної Київради, кандидат у депутати Київради ІХ скликання Олесь Маляревич зміг бути присутнім лише на початку нашого засідання, але в принципі погодився з нашими документами і попросив лише дещо уточнити один пункт з зобов’язань Кандидата. Ця технічна правка буде нами зроблена і він також на наступному тижні її підпише.

На цьому наша робота з іншими кандидатами не завершується і буде продовжуватися. За рішенням ОСН «КМ «Русанівка» керівнику Нєстєркову А.Є. та секретарю Чунаєву О.Е. доручено у робочому порядку готувати ці документи, їх підписувати та надавати іншим суб’єктам виборчого процесу для їх відповідного підписання ними.

Така схема роботи з кандидатами у депутати Київради нового скликання у новому форматі немає аналогів серед інших ОСНів. Наскільки вона буде ефективною, покаже час до 23 жовтня поточного року, а вже у день виборів ми отримаємо ми побачимо, хто з наших підписантів стане депутатом Київради ІХ скликання.

Враховуючи великі обсяги затверджених документів і складності з їх ознайомленням у Фейсбуці, пост про що розміщений у групі «Громадська платформа Русанівки» 10.10.2020, надаємо тексти цих документів.

Тексти Угоди про співпрацю та публічну відповідальність з кандидатами від політичних партій – учасниками виборчого процесу

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва, далі іменований «ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка», в особі його керівника Нєстєркова Андрія Євгенійовича, який діє на підставі Положення про орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва, з одного боку, і кандидат в депутати Київської міської ради ІХ скликання …, який балотується на міських виборах 25 жовтня 2020 року по виборчому округу № 6 Дніпровського району м. Києва від політичної партії «…», іменований далі «Кандидат», уклали цю Угоду про наступне:

1. Кандидат у разі, якщо його буде обрано депутатом Київської міської ради ІХ скликання, зобов’язується:

1) належним чином виконувати свої депутатські обов’язки в Київраді і на території закріпленого за ним депутатського округу;

2) у своїй діяльності неухильно керуватися наданим ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» документом «Головні проблеми мікрорайону Русанівка» Дніпровського району м. Києва» і вживати відповідні дії з його виконання (додається окремим додатком);

3) сприяти залученню ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» до погодження питань розміщення та функціонального призначення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, об’єктів сезонної та засобів пересувної торгівлі, паркувальних майданчиків, об’єктів зовнішньої реклами, благоустрою території;

4) сприяти ухваленню локальних нормативно-правових актів з врахуванням інтересів мешканців мікрорайону Русанівка;

5) сприяти допуску зацікавлених осіб від ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» на засідання органів Київради та наради її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) з актуальних для русанівців питань місцевого значення;

6) сприяти зустрічам представників ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» з посадовими особами Київради, її органів, виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) з питань розгляду та вирішення актуальних для мешканців Русанівки питань місцевого значення;

7) забезпечувати відкритість і прозорість у своїй депутатській діяльності;

8) надавати за зверненнями ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» відповідну інформацію про здійснення своєї депутатської діяльності;

9) брати участь у засіданнях ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» для вивчення позиції русанівців з актуальних питань місцевого значення та донесення її до органів міської влади з наступним інформуванням про прийняті ними рішення за результатами розгляду цих питань;

10) не порушувати в Київраді норм депутатської етики, не займатись політичною кон’юнктурою і не брати участь у політичній корупції;

11) не менше як двічі на рік інформувати ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» на його засіданнях про виконання цієї Угоди та вжиті дії з вирішення зазначених у додатку до Угоди головних проблем мікрорайону.

2. ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» у разі обрання Кандидата на міських виборах 25 жовтня 2020 року депутатом Київської міської ради зобов’язується:

1) допомагати у підготовці проектів суспільно значущих актів законодавства, здійснювати за підтримки Кандидата їхній експертний супровід при розгляді цих актів в органах міської влади;

2) спільно відстоювати інтереси русанівців при розгляді проектів значущих актів законодавства в органах міської влади і при вирішенні зазначених у додатку до Угоди головних проблем мікрорайону та питань місцевого значення;

3) надати Кандидату наявні у ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» матеріали для вирішення зазначених у додатку до Угоди головних проблем мікрорайону та питань місцевого значення;

4) сприяти у проведенні публічних консультацій з громадськістю Русанівки, зокрема, при обговоренні проектів актів Київради та вирішенні актуальних для русанівців питань місцевого значення;

5) інформувати мешканців Русанівки, проводити роз’яснювальну роботу з питань розвитку самоорганізації та міської демократії, співпраці влади і русанівців.

3. У разі порушення Кандидатом, обраним депутатом, чи невиконання ним своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою, ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» має право (і обов’язок) сповістити про це інших виборців, а у разі систематичного порушення вказаних зобов’язань піднімати питання про відзив депутата відповідно до норм чинного законодавства.

4. У разі невиконання ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою, Кандидат, обраний депутатом, має право публічно висловлювати критику на адресу ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка». При систематичному невиконанні ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» своїх зобов’язань Кандидат, обраний депутатом, має право за власною ініціативою розірвати з нею цю Угоду.

5. Ця Угода набуває чинності з дати її підписання Сторонами і діє до припинення повноважень Кандидата як депутата міської ради.

6. Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною домовленістю Сторін шляхом підписання Додаткової угоди, яка буде її невід’ємною частиною.

7. Цю Угоду складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

Від ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» :

Керівник А.Є. Нєстєрков

МП

Кандидат по виборчому округу № 6 Дніпровського району м. Києва :

Текст окремого додатку до цієї угоди «Головні проблеми мікрорайону Русанівка Дніпровського району м. Києва»

«Додаток до Угоди
з кандидатом по виборчому округу № 6
Дніпровського району м. Києва на посаду
депутата Київської міської ради
на міських виборах 25 жовтня 2020 року

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва (далі ОСН «КМ «Русанівка») на своєму засіданні 08 жовтня 2020 року визначив головні проблеми мікрорайону Русанівка Дніпровського району м. Києва, які пропонуватимуться кандидату від політичної партії, чий територіальний виборчий список зареєстрований Київською міською територіальною виборчою комісією, по виборчому округу № 6 Дніпровського району м. Києва на посаду депутата Київської міської ради на міських виборах 25 жовтня 2020 року для вирішення у разі його обрання депутатом Київради. Цей перелік головних проблем мікрорайону надається на розгляд цьому кандидату і за його згодою з ним укладається двостороння Угода про співпрацю та публічну відповідальність, до якого вони додаються окремим додатком.

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ МІКРОРАЙОНУ РУСАНІВКА ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА

1. Припинення роботи автомийки, здійснення її демонтажу і відновлення роботи відкритої автостоянки в межах її території відповідно до рішення Київради від 23.07.2015 № 901/1765 та договору оренди земельної ділянки від 17.03.2016 за адресою: вул. Ентузіастів, 1 (навпроти будівлі колишнього готелю «Славутич»).

2. Припинення роботи незаконно побудованого кафе у парку «Рівер Гріль» за адресою: вул. Русанівська набережна, 3, здійснення демонтажу цього об’єкта господарювання або перебудови зазначеної будівлі під потреби культурно-громадського центру та приведенню цієї території як складової Парку відпочинку у належний стан. Демонтаж незаконно побудованого цегляного будиночку та благоустрій цього місця Парку відпочинку.

3. Повернення оглядового майданчику набережної до комунальної власності територіальної громади міста Києва і його подальше вільне використання як її невід’ємної частини для прогулянок та огляду краєвидів дніпровських островів та правого берегу міста з його схилами в інтересах русанівців і гостей міста.

4. Проведення ремонту і благоустрою нижньої території Русанівської набережної вздовж Русанівської протоки, здійснення громадського контролю за їх проведенням, а також вирішення питання зміни правового статусу цієї території на користь територіальної громади міста Києва яка зараз знаходиться на балансі ДП «Адміністрація річкових портів України» Міністерства інфраструктури України.

5. Збереження на Русанівці Парку відпочинку на Русанівській набережній в існуючому вигляді і та у визначених Програмою розвитку зелених зон м. Києва межах територій набережної та коси.

6. Встановлення у Парку відпочинку та на території мікрорайону цілодобових стаціонарних громадських вбиралень нового зразку з підключенням до мережі міської каналізації для здійснення русанівцями та гостями своїх біологічних потреб та ініціювання прийняття Київською міською радою відповідної цільової програми, оскільки встановлення згідно з розпорядженням КМДА від 26 червня 2020 року № 929 21 таких вбиралень лише у 3-х районах (Голосіївському, Печерському та Шевченківському) вкрай недостатньо для такого мегаполісу як Київ.

7. Відновлення на нижній терасі Русанвіського каналу у повному обсязі стежки здоров’я шляхом встановлення на ній спортивних тренажерів з функціями тренування, лікування та профілактики для здійснення громадянами різного віку активних фізичних справ з групами м’язів – поперекової частини хребта і внутрішніх органів; органів тазу, тазостегнового, колінного та гомілковостопного суглобів; грудного та шийного відділів хребта; кардіозони з відповідним фінансуванням цих робіт з міського бюджету. Також їх встановлення стане фактором покращення здоров’я русанівців.

8. З метою увічнення імені відомого київського архітектора Вадима Ладного, одного з головних авторів проекту побудови нашого унікального житлового масиву перейменування існуючого Парку відпочинку у Парк відпочинку імені архітектора Вадима Ладного та встановлення йому пам’ятнику або барельєфу на його території (орієнтовно у кінці набережної навпроти масиву Березняки).

9. Припинення незаконного використання зелених зон каналу та набережної для паління тютюну через кальяни і створення на них територій чистого від такого паління повітря.

10. Побудова місця для вигулу собак за адресою: Русанівський бульвар, 10, де для цього раніше була визначена відповідна спеціальна територія.

11. Завершення капітального ремонту будівлі колишнього кінотеатру «Краків» у будівлю нового культурного закладу європейського рівня не пізніше літа 2021 року, по його завершенні передача побудованої будівлі на баланс комунального підприємства «Європейській культурний центр «Краків» з оформленням використання ним земельної ділянки і початок театрально-концертної діяльності цього підприємства не пізніше жовтня наступного року. Здійснення постійного депутатського контролю за зазначеними ремонтними роботами із залученням до його проведення ОСН «КМ «Русанівка».

12. Перегляд прийнятого міськими депутатами рішення від 30.07.2020 за № 423/9502 «Про майнові питання, пов’язані з будівництвом медичного закладу на бульварі Ігоря Шамо, 15-а у Дніпровському районі», проти чого виступають категорично як мешканці 3-х прилеглих житлових будинків, так і керівники ЖБК «Будівельник – 72» (бул. І. Шамо, 13-а) та «Каштан» (бул. І. Шамо, 15). Ініціювання внесення до нього відповідних змін щодо проведення саме реконструкції 2-поверхової будівлі у складі комунального некомерційного підприємства «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» на існуючому фундаменті замість будівництва на цьому місці нового 4-поверхового медичного закладу, збереження її цільового призначення і скасування інвестиційного конкурсу.

13. Заміна магістрального трубопроводу під мостом імені Є. О. Патона для унеможливлення катастрофічних наслідків його роботи з надання русанівцям послуг з опалення та подачі гарячої води і включення цих робіт до складу робіт з його реставрації. Ініціювання у разі необхідності перед центральною владою питання часткового фінансування з державного бюджету цього комплексу робіт для остаточного вирішення цього питання в інтересах мешканців Русанівки.

14. Ініціювання перед міською виконавчою владою заміни робочої запірної арматури при здійсненні капітального ремонту теплових мереж Русанівки, а саме: ТК № 629/15: 2 (дві) засувки Ø 150; ТК № 629/19 – 1: 2 (дві) засувки Ø 150; ТК № 629/29 : 1 (одна) засувка Ø 250; ТК №629/11 : 1 (одна) засувка Ø 250; ТК №629/8 – 1: 2 (дві) засувки Ø 150 та ТК №624/22 – 2: 2 (дві) засувки Ø 150. Зазначена заміна дозволить не допускати відключень до половини житлового масиву і обмежуватися лише масштабами окремих житлових будинків під час усунення численних аварій теплових мереж Русаніки.

15. Проведення реконструкції вулиці Ентузіастів, що завершить наданню мікрорайону нового вигляду в межах його всієї території. При її проведенні демонтувати всі без виключення тимчасові споруди, встановити як на набережній скляні зупинки громадського транспорту і зробити вулицю придатною для проходу пішоходами і проїзду автомобілів з дотриманням Правил дорожнього руху. Здійснення постійного депутатського контролю за зазначеною реконструкцією із залученням до його проведення ОСН «КМ «Русанівка».

16. Проведення реконструкції Русанівського каналу з облаштуванням його укосів та чисткою від водорості. Для недопущення заростання каналу цими водоростями і зливу до нього забруднених вод побудова очисних споруд у системі каналізації Деснянської водопровідної станції ПрАТ «АК «Київводоканал» (вартість проекту реконструкції першого етапу 737 млн. грн.), яка виходить у канал. Здійснення постійного депутатського контролю за зазначеною реконструкцією із залученням до його проведення ОСН «КМ «Русанівка».

17. Ініціювання розірвання договору оренди земельної ділянки від 10.02.2004 за № 66-6-00130 з терміном завершення його дії 10.02.2029 для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-житлового комплексу з підземними гаражами за адресою: Русаніська набережна, 10б, який несе загрозу мешканцям мікрорайону і порушує їх конституційні права на гідне середовище свого проживання.

18. Вирішення питання про передачу у власність ЖБК та ОСББ земельних ділянок, на яких вони розташовані, для цільового використання ними цих ділянок в інтересах своїх мешканців.

19. Відстоювання інтересів киян у діяльності комунальних підприємств міста та при встановленні ними тарифів та цін, які надаються нам як споживач їх послуг. Міські депутати мають докладати до цього відповідних зусиль, адже саме кияни є платниками податків і міський бюджет формується за їх рахунок.

20. Відстоювання рівномірного фінансування програми здійснення капітальних ремонтів будинків міста, які реалізуються районними державними адміністраціями. Ініціювання зміни розпорядника коштів міської програми 70 на 30 з групи впровадження енергопроектів на ці адміністрації. Це дозволить охопити всі види капітальних ремонтів житлових будинків (ліфти, під’їзди, дахи, балкони та мережі холодного водопостачання), яких немає у програмі 70 на 30, під час їх проведення.

21. Відстоювання позиції збереження кількості існуючих автостоянок і паркомісць на них і по можливості їх збільшення в інтересах русанівців для паркування ними свої автомобілів.

За рішенням ОСН «КМ «Русанівка»

Керівник ОСН «КМ «Русанівка» Нєстєрков А. Є.

Секретар ОСН «КМ «Русанівка» Чунаєв О. Е.»

Інформація про наші подальші дії буде надана на шпальтах нашого вебсайту та на сторінці у соціальній мережі Фейсбуку «Громадська платформа Русанівки».

Олександр Чунаєв,
секретар та головний редактор вебсайту ОСН «КМ «Русанівка».