Main menu:

Про ситуацію з можливим житловим будівництвом на Русанівській набережній, 10-б

 

13.03.2021

Вже тривалий час з 2004 року залишалася незрозумілою ситуація з можливим житловим будівництвом на Русанівській набережній, 10-б і ось нещодавно після отримання у лютому 2021 року відповідей від міської влади довелося повернутися до її чергового з’ясування.

Про історію конфлікту русанівців з міською владою

Ця ситуація має довготривалу конфліктну історію і тому коротко викладу її на початку статті.

Конфлікт русанівців з міською владою розпочався через прийняття Київською міською радою рішення від 27 лютого 2003 року № 289/449 про житлове будівництво всередині житлового масиву за цією адресою. Згідно з ним про акціонерному товариству закритого типу (АТЗТ) «Концерн «ЕКОП», за умови виконання п. 12.1 цього рішення, було передано в довгострокову оренду на 25 років земельну ділянку площею 0,33 га для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-житлового комплексу з підземними гаражами на Русанівській набережній, 10-б у Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель міської забудови. Рішення було прийнято всупереч чинному законодавству в частині відповідних містобудівних погоджень, Генеральному плану розвитку міста до 2020 року, побудові Русанівки як завершеного житлового комплексу з необхідною інфраструктурою та в порушення конституційних прав мешканців на гідне середовище свого проживання та навколишнє природне середовище.

На його виконання між міським головою та АТЗТ «Концерн «ЕКОП» було укладено договір оренди земельної ділянки від 10.02.2004 № 66-6-00130 на термін дії до 10.02.2029.

Як тільки громадськість мікрорайону дізналася про це рішення Київради, вона рішуче виступила проти такого будівництва на 3-х громадських слуханнях протягом 3-х років: 6 лютого 2005 року, 26 грудня 2006 року та 14 листопада 2007 року. Члени ОСН «КМ «Русанівка» зразу на першому році початку своєї діяльності також взяли участь в останньому громадському слуханні і напередодні їх проведення підтримали громадськість на відкритій конференції мешканців за місцем проживання 10 листопада 2007 року.

Під тиском громадськості 24 листопада 2005 року Київрада прийняла рішення за № 418/2879 «Про відміну пункту 12 рішення Київської міської ради від 27.02.2003 №289/449 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею». Та міською владою чомусь не було зроблено наступних кроків, оскільки пунктами 2 і 3 цього рішення Київради передбачалося концерну надати згоду на розірвання договору оренди земельної ділянки від 10.02.2004 №6-6-00130, а в разі не отримання цієї згоди у встановлені законодавством терміни – звернутися до суду з позовом про розірвання цього договору оренди земельної ділянки.

Завадило його виконанню низка судових рішень. АТЗТ «Концерн «Екоп» у судовому порядку оскаржив на свою користь зазначене рішення Київради (постанова Господарського суду міста Києва від 06.03.2006 №3/92-А). Київрада не погодилася із таким судовим рішенням і у свою чергу подала апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду. Рішенням цього суду від 17.10.2006 по справі №3/92-А постанова господарського суду міста Києва від 06.03.2006 була скасована. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 29 серпня 2007 року касаційну скаргу концерну задоволено і постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.10.2006 скасовано із залишенням в силі постанови Господарського суду міста Києва від 06.03.2006. Тобто, було залишено в силі рішення Київради від 27 лютого 2003 року за №287/449 про це землевідведення і воно діяло до наступного рішення Київради у 2009 році.

02 квітня 2009 року Київрадою було прийнято рішення № 272/1328 «Про відміну рішень Київської міської ради», яким відмінялося низка таких рішень згідно з додатком до нього і було запропоновано зазначеним у ньому орендарям надати згоду на розірвання договорів оренди земельних ділянок (пункти 1 та 2 рішення). У додатку до цього рішення «Перелік вільних земельних ділянок, які знаходяться в оренді. Орендарям направлено листи-пропозиції щодо їх купівлі» АТЗТ «Концерн «Екоп», зазначений під № 14. Відповідно до п.3 рішення виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) було доручено :

«3.1. Проінформувати орендарів (згідно з додатком) про прийняття цього рішення.

3.2. У разі відмови від розірвання договорів оренди земельних ділянок або у разі якщо відповідь не надійде у встановлений законодавством термін, забезпечити підготовку та подання позову про розірвання договорів оренди земельних ділянок до господарського суду міста Києва.» (роблю витяг). Це рішення так і залишилося невиконаним до часу остаточного вирішення зазначеної ситуації.

Рішенням Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 89/9146 «Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок у частині приведення розміру річної орендної плати у відповідність до положень статті 288 Податкового кодексу України» (із змінами і доповненнями, внесеними її рішеннями від 22.05.2013 №321/9378, від 02.04.2015 № 384/1249) зазначена плата встановлена у розмірі 3-х відсотків від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Це рішення Київради поширювалося і на укладений з АТЗТ «Концерн «ЕКОП» договір оренди земельної ділянки площею 0.33 га на вул. Русанівська набережна, 10-б, (пункт 247 Додатку до цього рішення). За цим рішенням Київрада внесла зазначені зміни до договорів оренди земельних ділянок, їх орендарі мали внести відвідні зміни до цих договорів і органи державної податкової служби повинні були проконтролювати дотримання ними цього рішення Київради (пункти 1. 2 та 4 рішення). Фактично цим рішенням було перекреслено виконання рішення Київради від 02 квітня 2009 року про розірвання договору оренди земельної ділянки, розташованої за цією адресою.

Але на виконання останніх двох рішень Київради також впливають певні зміни у статусі самого орендаря нашої земельної ділянки, про які зазначається нижче.

Про зміни організаційно – правового статус орендаря зазначеної земельної ділянки

При опрацюванні цього статусу мені вдалося знайти нові матеріали на підтвердження раніше розміщеної інформації і тепер маємо вже таку хронологію зазначених змін.

Акціонерне товариство закритого типу «Концерн «ЕКОП» було створено в 1991 році і зареєстровано Виконкомом Київської міської ради народних депутатів 18 березня 1992 року (реєстраційний запис № 010-445-КН, код ЄДРПОУ 36282432) за адресою, вул. Артема, 26.

За рішенням загальних зборів акціонерів АТЗТ «Концерн «ЕКОП» 15 вересня 2008 року було зменшено його статутний капітал і виділені 2 самостійні юридичні особи: закрите акціонерне товариство (ЗАТ) «Концерн «ЕКОП» шляхом відповідного обміну акцій із збереженням коду ЄДРПОУ і юридичного місця розташування та ТОВ «Моноліт ЕКОП вже за іншою адресою: бульвар Праці, 10, Київ, 02094 і новим кодом ЄДРПОУ 36240811. Це товариство стало правонаступником всіх прав та обов’язків АТЗТ Концерн «ЕКОП» у відповідності з розподільчим балансом.

Загальні збори акціонерів ЗАТ «Концерн «ЕКОП» 14 грудня 2009 року прийняло зокрема рішення про приведення його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і його перейменування у приватне акціонерне товариство (ПрАТ) «Концерн «ЕКОП» із збереженням коду ЄДРПОУ та юридичного місця розташування. Він став правонаступником всіх прав та обов’язків ЗАТ Концерн «ЕКОП» у відповідності з розподільчим балансом.

24 липня 2015 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Концерн «ЕКОП» за фактичним місцезнаходженням товариства: 02094, м. Київ, бульвар Праці, 10, кабінет Генерального директора, на якому зокрема було прийнято рішення про його припинення шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Повідомлення про проведення Загальних зборів було підготовлено Генеральним директором Вихристенком Анатолієм Анатолійовичем і опубліковано в офіційному друкованому органі (виданні) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» за номером 122 від 08.07.2015.

Тобто протягом 2008 – 2015 років відбулися 3 зміни статусу первинного орендаря цієї земельної ділянки, а внаслідок цих реорганізацій його юридичні особи – АТЗТ, ЗАТ і ПрАТ припинені.

Разом з тим нас турбує те, що у витягу з міського земельного кадастру станом на 09.02.2017 за кодом ділянки 63:081: 0055 землекористувачем записане саме АТЗТ «Концерн «ЕКОП» з договором оренди до 10.02.2029. Така безвідповідальність департаменту земельних ресурсів КМДА у його введені робить потенційно небезпечною для русанівців зазначену ситуацію.

Про зміни території можливого житлового будівництва

Крім того, за цей час на цій території відбулися певні зміни. На ній в будівлі колишнього спеціалізованого овочевого магазину з відповідними підвалами для зберігання овочів розміщується Незалежна помісна церква євангельських християн «Альфа та Омега» (пресвітер Скорейко Олександр Васильович, тел../факс 295-56-71, код ЄДРПОУ 22868682) за адресою: Русанівський бульвар, № 9/1. Поруч з нею за огорожею знаходиться відкрита автостоянка і ще неподалік поруч з житловим будинком за адресою: вул. Русанівська набережна, № 10б спортивні майданчики для футболу та баскетболу, які були побудовані за рахунок громадського бюджету Києва. Тобто фактично майданчик для такого житлового будівництва вже зайнятий цими об’єктами і воно вже неможливо в його межах за територіальною ознакою.

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва (далі – ОСН «КМ «Русанівка») як представницький орган частини русанівців вирішив порушити перед міською владою питання про необхідність все ж таки остаточно розібратися з цією ситуацією, про що викладено в іншій статті «Департаментом земельних ресурсів надана недостовірна інформація про ситуацію з можливим житловим будівництвом всередині мікрорайону».

Олександр Чунаєв,
секретар та головний редактор ОСН «КМ «Русанівка»