Main menu:

Про встановлення металевих кілочків у Парку відпочинку на Русанівській набережній: порушення законодавства та дії ОСН «КМ «Русанівка» на захист інтересів русанівців

 

10.08.2021

На Русанівці знову вирують пристрасті через встановлення металевих кілочків у Парку відпочинку на Русанівській набережній для можливого відведення частини його території під літній (сезонний) майданчик, малу архітектурну форму (МАФ) чи тимчасову споруду (ТС) безпосередньо поруч з рестораном “Смородина”.

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» (ОСН «КМ «Русанівка»), зрозуміло, оперативно відреагував на цю ситуацію. Нами було проаналізовано національне та міське законодавство з питань їх розміщення і виявлено його численні порушення з боку міської влади та невідомих осіб при їх встановленні.

Про порушення національних та міських актів законодавства з питань розміщення майданчиків, МАФ та ТС

Земельним Кодексом України визначаються норми щодо земель рекреаційного призначення (глава 9, статті 50-52). До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів (ст. 50 цього кодексу України). До земель рекреаційного призначення належать зокрема земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів (ст. 51 цього кодексу України). На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використання їх за призначенням, а також негативно впливати або може впливати на природний стан цих земель (частина 3 ст. 52 цього кодексу України). Відповідно до цих вимог наш Парк відпочинку є такою рекреаційною зоною і на його землі поширюються зазначені заборони.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» на цих територіях «… забороняється:

а) господарська та інша діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне середовище або може перешкодити використанню їх за цільовим призначенням;
б) зміни природного ландшафту та проведення інших дій, що суперечать використанню цих зон за прямим призначенням.» (частини а) та б) ст. 63 цього закону України).

Наш Парк відпочинку є частиною довкілля мікрорайону і на нього відповідно поширюються зазначені заборони.

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і він поширюється на зазначені дії цього ресторану. Управління у цій сфері зокрема здійснюють. місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень (ст. 5 цього закону України). До об’єктів благоустрою населених пунктів зокрема належать території загального користування, в тому числі а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; б) пам’ятки культурної та історичної спадщини (ст. 13, частина 1, пункт 1 абзаци а) та б) цього Закону України). Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є зокрема зелені насадження в парках (ст. 21, частина 1, пункт 2 цього Закону України). Цими діями зазначеним рестораном будуть пошкоджені зелені насадження Парку відпочинку при розширенні його бізнесу і відповідно буде порушено благоустрій відповідної частини його газонів.

До повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів належить зокрема внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою населених пунктів (ст. 11, частина 1, пункт 1 цього Закону України). Ця правова нормою є для нас додатковою підставою на звернення до КМДА щодо дотримання благоустрою нашого Парку відпочинку.

Територія Русанівської набережної в цілому є складовою частини території пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра». Наказом Міністерства культури і туризму України від 03.02.2010 за № 58/0/0/16-10 в редакції наказу Міністерства від 16.06.2011 за № 453/0/16-11 ця пам’ятка включена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і має охоронний № 2600189, тобто є об’єктом охорони культурної спадщини міського значення. Цими діями зазначеним рестораном змінюється природний ландшафт певної частини території нашого Парку відпочинку і тим самим порушується памяткоохоронний статус Русанівської набережної в цілому.

Київською міською державною адміністрацією (КМДА), яка визначена згідно з Законом України «Про охорону культурної спадщини» як спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини, при погодженні розміщення цього майданчика, малої архітектурної форми чи тимчасової споруди від зазначеного ресторану не буде забезпечено захист цього об’єкту культурної спадщини і відповідно дотримання норм цього закону України та відповідної науково-проектної документації (статті 3 та 6 цього закону України).

М. Київ включено до Списку історичних населених місць України постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 878, яка є чинною до цього часу. У межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини (частина 4 ст. 32 цього закону України). Зазначені дії ресторану підпадають під подвійну заборону у разі відсутності дозволу Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, а його, впевнений, у нього немає. Тобто такі дії ресторану є порушенням як цього статусу, так і норм зазначеного закону України щодо історичних ареалів населених місць.

Відповідно до вимог Закону України «Про основи містобудування» КМДА як місцева державна адміністрація здійснює державне регулювання у цій сфері і зокрема контроль за дотриманням вимог щодо охорони культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища міста. До компетенції КМДА як місцевої державної адміністрації в сфері містобудування належить прийняття рішень зокрема щодо забезпечення охорони культурної спадщини і як виконавчого органу Київської міської ради – організація її охорони (статті 7, 8, 13 та 14 цього закону України). Тим самим Київською міською державною адміністрацією не виконуються зазначені правові норми цього закону України у визначених ним 2-х сферах законодавства.

Парк відпочинку на Русанівській набережній як зелена зона загального користування входить з 2005 року до об’єктів Програми розвитку зелених зон м. Києва і є рекреаційною зоною, яка відповідає зазначеним нормам Земельного кодексу України. Він є зеленими легенями на лише нашого мікрорайону, а й частиною єдиного довкілля міста в цілому. В межах можливого майданчику під загрозою знищення опиняються зелені насадження – частина самого газону і розташовані на ньому дерева. Крім того, цим буде припинено полив зелених насаджень на цьому місці і зруйновано частину єдиної системи їх поливу, завдяки встановлення якої наш Парк відпочинку має можливість утримувати газони та дерева на них у належному стані. Таким діями рестораном буде нанесено шкоду зеленим насадженням частини Парку відпочинку у цьому місці (безпосередньо поруч з рестораном) і відбудеться зменшення самої території зеленої зони набережної.

Генеральним планом міста Києва не передбачено будівництво та розміщення закладів ресторанного господарства на території Русанівської набережної і відведення для них відповідної території. Нагадаємо, що сам ресторан у парку «Смородина» незаконно побудований у 2011 році на підставі ремонту даху нежитлової споруди, яка за результатом цього стала 2-поверховою будівлею, і фактично увесь цей час здійснює незаконну господарську діяльність. Не можна не звернути увагу на те, як непомітно протягом щонайбільше двох місяців (жовтень-грудень 2009 року) двічі збільшилася територія використання земельної ділянки під цієї спорудою – з 95,5 кв. м. (тоді він був одноповерховим та підземним) за договорами оренди, малої приватизації та наступного продажу до 217,89 кв. м. відповідно до технічного звіту з встановлення зовнішніх меж землекористування. Третьою зміною цих меж пізніше стала прибудова не пізніше 2016 року тераси площею понад 188 кв. м. у бік коси і загальна площа земельної ділянки під будівлею цього ресторану за даними Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації стала вже майже 406 кв. м., тобто збільшилася за той час у порівнянні з 2005 роком в понад 4 рази. В порушення Генерального плану міста Києва у цьому році планується чергове розширення території ресторану за рахунок захоплення ним прилеглої до нього частини території нашого Парку відпочинку у межах території розміщення зазначених металевих кілочків.

Згідно з Порядком розміщення майданчиків для харчування стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві, затвердженого розпорядженням КМДА від 7 листопада 2013 року № 2027 (зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 25.11.12013 № 57/1049) і чинного до цього часу, забороняється розміщення майданчиків зокрема на зелених насадженнях та газонах (розділ ІІ. Загальні вимоги до розміщення майданчиків, пункт 2.11, абзаци перший та четвертий цього Порядку). Розміщення цим рестораном зазначеного майданчика планується на зелених насадженнях відповідної частини території Парку відпочинку і тому це підпадає під зазначену заборону.

На виконання закону України «Про благоустрій населених пунктів» Київською міською радою прийняті Правила благоустрою міста Києва (далі – Правила), якими зазначені об’єкти та елементи благоустрою у відповідній редакції (пункт 2.2., підпункт 2.2.1, абзаци перший, другий третій та пункт 2.3, підпункт 2.3.2 розділ ІІ цих Правил). Всі малі архітектурні форми (МАФ) та тимчасові споруди (ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності розміщуються з дотриманням вимог зокрема щодо «… охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини …» (розділ ХІІІ, пункт 13.2, підпункт 13.2.4 цих Правил в редакції, прийнятої рішенням Київської міської ради від 0910.2014№ 279/279). Розміщення цього майданчика також не відповідає зазначеним вимогам Правил благоустрою міста Києва.

Згідно з частиною другою ст. 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до частини першої ст. 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території. Тобто у цій ситуації КМДА в порушення Конституції України не дотримується норм викладених вище національних актів законодавства.

Таким чином діями ресторану буде порушено щонайменше 12 вище наведених актів законодавства у 7 сферах чинного законодавства – земельного, природоохоронного, пам’яткоохоронного, містобудівного, розміщення літніх (сезонних) майданчиків, благоустрою та міського самоврядування. Також ним порушуватимуться конституційні права русанівців на збереження довкілля та здійснення належного відпочинку у Парку відпочинку.

Про позицію та дії ОСН «КМ «Русанівка» на захист інтересів русанівців

Ні русанівці, ні ОСН «КМ «Русанівка» не були попередньо проінформовані рестораном та владою про його такі наміри і це стало для усіх нас повною несподіванкою. Ми ще раз наголошуємо на тому, що розвиток ним своєї підприємницької діяльності не може здійснюватися за рахунок можливого незаконного захоплення паркової території. ОСН «КМ «Русанівка» вважає таку ситуацію неприпустимою і вимагає від міської влади вжиття заходів із збереження цієї частини території Парку відпочинку в існуючому стані на захист інтересів русанівців і недопущення її фактичного знищення під час спроби такого розміщення рестораном цього майданчика, МАФ чи ТС.

ОСН «КМ «Русанівка» оперативно підготував та звернувся до 4-х владних адресатів з листами від 09 серпня 2021 року до міського голови, голови КМДА Кличка В.В. (№ 37), голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Щербака І.М. (№ 38) та депутатів Київради, з якими укладені відповідні угоди – Маляревича О.В. та Федоренка Я.Ю. (№ 39 та № 40 відповідно). У листах до міського та районного очільників ми просили терміново розглянути зазначену ситуацію і на підтримку русанівців цим органам влади вжити заходи для недопущення незаконного захоплення рестораном у парку «Смородина» частини території Парку відпочинку на Русанівській набережній під можливе розміщення ним майданчика, МАФ чи ТС для розширення своєї підприємницької діяльності. У листах до цих депутатів Київради ми просили на підтримку русанівців посприяти недопущенню цього незаконного захоплення частини паркової території.

09 серпня поточного року були завезені листи до міського очільника Кличка В.В. та депутата Київради Федоренка Я.Ю. на вул. Хрещатик, 36 і вкинуті там у відповідні скриньки ці листи. 10 серпня поточного року листи до депутата Київради Маляревича О.В. та районного очільника Щербака І.М. були завезені до цих адресатів (вул. Ентузіастів, 17 та бульвар Праці, 1/1 відповідно) і вкинуті у відповідні скриньки.

Процес їх реєстрації та наступного розгляду розпочався і про його результати ми будемо інформувати користувачів Інтернет – простору на нашому вебсайті.

Олександ Чунаєв,
секретар та головний редактор вебсайту ОСН «КМ «Русанівка»