Main menu:

Про незаконність наказів Департаменту містобудування та архітектури КМДА із затвердження містобудівних умов та обмежень від 26 лютого та 05 травня 2020 року

 

6.10.2021

Використання механізму доступу до публічної інформації дає свої позитивні результати.

Про запит на публічну інформацію від 20.09.2021 та відповідь на нього Київмістобудування КМДА 28.09.2021

20 вересня 2021 року зробив запит на публічну інформацію до КМДА щодо обґрунтованості затвердження наказом департаменту містобудування та архітектури (Київмістобудування) Київської міської державної адміністрації (КМДА) від 05 травня 2020 року № 432 містобудівних умов та обмежень (МУО) і у ньому зокрема просив надати мені:

– інформацію про залучення департаменту земельних ресурсів, управління екології та природних ресурсів та департаменту охорони культурної спадщини КМДА до їх розгляду і копії відповідей цих структурних підрозділів Київмістобудуванню;
– копію заяви замовника ТОВ «Ісіда» на їх отримання;
– копію містобудівного розрахунку;
– копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію право власності за №194051687 від 20.12.2019 та з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за №НВ-0004540082020 від 10.02.2020, які зазначені у цих умовах та обмеженнях.

28 вересня поточного року отримав від Київмістобудування КМДА електронну відповідь з додатком від 27.09.2020 № 055-22761. Адже отримання додатку до відповіді того варто, бо саме з нього дізнався про начебто втрату чинності наказу від 26 лютого 2020 року № 219 зазначеним останнім наказом департаменту. Коли я знайшов у реєстрі цей наказ від 26 лютого минулого року, то, не приховую, був вражений.

Згідно з ними передбачалася реконструкція цієї будівлі … під заклад громадського харчування, який як ресторан «Смородина» діє з 2011 року. У ньому зокрема не передбачалося зміна висоти цієї будівлі (розділ «Містобудівні умови та обмеження», пункт 1). По-друге, наказом передбачалося лише вільні зони для під’їзду автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної, рятувальної, аварійно-відновлювальної техніки (пункт 5 цього розділу). Існуюча паркова територія надає таку можливість і навіщо було таке записувати, не зрозуміло.

Фактично першими МУО відбулася легалізація незаконно побудованого на місці колишньої громадської вбиральні і потім нежитлової споруди 2- поверхової будівлі ресторану «Смородина». оскільки з часу своєї побудови вона не мала офіційного статусу.

Після їх затвердження ТОВ «Ісіда» подає до Київмістобудування КМДА заяву без дати та номеру вихідної документації про затвердження чомусь вдруге містобудівних умов та обмежень. До заяви додані 5 додатків, з яких три відповідають вимогам оформлення таких документів: копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру і топографо-геодезичного плану М 1:2000 і інші два (інвестиційні наміри замовника та план БТІ) не передбачені зазначеним законом України. Зазначені наміри замовника є частиною містобудівного розрахунку, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва (ст. 29, частина 3, абзац сьомий Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»). Норма цього закону України про подання цього розрахунку замовником діяла до 01 січня 2019 року і додавання цих намірів формально вже було не потрібно. Мабуть товариством у ньому було викладено саме плани майбутньої забудови частини території набережної, що викликає занепокоєння у нас. Додавання плану БТІ мабуть було потрібно замовнику для обґрунтування поверховості існуючої будівлі і майбутнього зростання його висотності, що також турбує нас.

Зазначена заява замовника з цими додатками була зареєстрована департаментом містобудування та архітектури КМДА 21.04.2020 і через 2 тижні затверджені нові МУО наказом від 05.05.2020 № 432.

І ось у другому наказі від 05 травня минулого року заплановано реконструкцію цієї будівлі з надбудовою, підвищення її поверховості до 16 м. і більше згідно з проектною документацією її замовника – ТОВ «Ісіда», створення вільної заїзду автомобілів спеціальної техніки, будівництво надземних та підземних паркінгів (за можливості гідрогеологічних умов) та облаштування гостьових стоянок для зберігання транспортних засобів. Тобто цим наказом Київмістобудуання КМДА затверджено як реконструкцію самої будівлі ресторану «Смородина», так і включення частини території Парку відпочинку до цієї реконструкції.

Фактично другі МУО своєрідною легалізацією продовження подальшого захоплення товариством частини території набережної, що обурює нас.

У відповіді мені від 27.09.2021 не надано інформації про залучення департаменту земельних ресурсів, управління екології та природних ресурсів та департаменту охорони культурної спадщини КМДА до їх розгляду і копії відповідей цих структурних підрозділів Київмістобудуванню. Необхідність отримання зазначених інформації та відповідей якраз і пов’язано з дотриманням норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині дотримання наявних заборон та обмежень, які мали бути подані ними до Київмістобудування за його зверненням щодо використання земельної ділянки та статусу набережної як частини Парку відпочинку і частини території пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра», меж історичного ареалу м. Києва і зони охоронюваного ландшафту.

Також мені не надано копій зазначених витягів, що засвідчує небажання Київмістобудування надавати їх мені для ґрунтовного вивчення підстав внесення відповідної інформації до них. Мабуть у них є щось таке, що не бажано нам знати.

Про недотримання посадовцями КМДА та ТОВ «Ісіда» законодавства про МУО в частині заборон та обмежень

Згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівні умови та обмеження містять комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією (ст. 1, частина 1, пункт 8 цього закону України).

МУО є однією з 3-х основних складових вихідних даних для зазначеного проектування та будівництва (ст. 29, частина 1, пункт 1 цього закону України).

МУО зокрема мають містити:

«3) відповідність на дату надання містобудівних умов та обмежень цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;
8) планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, …») (ст. 29, частина 5, пункти 3 та 8 цього закону України).

Зазначена заява ТОВ «Ісіда» мала стати підставою для відмови посадовцями Київмістобудування КМДА у їх наданні з кількох правових підстав.

По-перше, заява за такого оформлення не відповідає вимогам діловодства. По-друге, при наявності вже затверджених 26.02.2020 МУО замовник має подати заяву про їх зміну, а не на їх отримання. По-третє, замовником протягом 14 серпня 2019 року – 10 лютого 2020 року були підготовлені відповідні документи і додані до цієї заяви. За змістом пакету наданих документів вони могли бути підставою для затвердження перших МУО наказом від 26 лютого минулого року. По-четверте, маємо невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні (ст. 29, частина 4, пункт 3 цього закону України). До невідповідності намірів забудови відносяться не дотримання замовником відносяться статусу набережної як рекреаційної зони і частини території Парку відпочинку, пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра», меж історичного ареалу м. Києва і зони охоронюваного ландшафту.

З часу побудови мікрорайону протягом 1961 – 1974 років Русанівкська набережна є зеленою зоною загального користування та рекреаційною зоною відповідно до норм природоохоронного законодавства. З 19 липня 2005 року територія набережної загальною площею 17.74 га увійшла до території Парку відпочинку на Русанівській набережній і з 03 лютого 2010 року до території цього об’єкту культурної спадщини – пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення та частини території зазначеного історичного ареалу. Незаконно побудований та розміщений у Парку відпочинку на Русанівській набережній ресторан «Смородина» (вул. Русанівська набережна,7) не є об’єктом рекреаційного призначення і виконує виключно функції закладу громадського харчування.

При затверджені цими наказами Київмістобудування КМДА містобудівних умов та обмежень його посадовцями не було враховано цей статус земельної ділянки, зазначені планувальні обмеження, невідповідність намірів забудови та відповідні акти законодавства.

А ще тут цікава одна обставина – у Реєстрі МУО формально чомусь діють ці два накази і, як кажуть, обирай на свій смак. Це правовий нонсенс, який чомусь діє до цього часу.

Тобто поданням керівником ТОВ «Ісіда» заяви без дати та номеру з додатками до Київмістобудування КМДА у квітні 2020 року, неправомірним розглядом Київмістобудуванням КМДА цієї заяви з вхідною реєстрацією від 21.04.2020 і затвердженням містобудівних умов та обмежень наказами департаменту містобудування та архітектури КМДА від 26.02.2020 № 219 та від 05.05.2020 № 432 за підписами заступника його директора Юрія Тація порушені зазначені вище норми Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

З врахуванням дотримання вимог щодо призначення земельної ділянки містобудівної документації на місцевому рівні та планувальних обмежень ТОВ «Ісіді» та Київмістобудування КМДА порушили ще 10 інших актів законодавства – Конституцію України (ст. 19, частина друга; ст. 144, частина перша), Земельний Кодекс України (глава 9, статті 50-52), Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 63, частини а та б), «Про благоустрій населених пунктів» (ст. 13, частина 1, пункт 1 абзаци а та б; ст. 21, частина 1, пункт 2), «Про охорону культурної спадщини» (ст. 6, частина 1, абзаци 6), 9) та 14; ст. 32, частина 4), «Про основи містобудування (статті 7, 8, 13 та 14), 2 накази Міністерства культури та туризму України (від 03.02.2010 та від 16.06.2011 за № 58/0/0/16-10), чинний Генеральний план міста Києва, чинну Програму комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепцію формування зелених насаджень в центральній частині міста (рішення Київради № 806/3381 від 19.07.2005 із змінами, додаток до рішення, пункт 2, підпункт 2.1 «Території загального користування», таблиця 2, Дніпровський район, Парк відпочинку, рядок № 14).

Таким чином МУО двічі незаконно були затверджені і тепер до них має застосовуватися процедура їх скасування в один з двох способів: за заявою замовника або за рішенням суду (ст. 29, частина 8, абзац третій, пункт 1 та 3 цього закону України). Перший спосіб відпадає сам по собі, а щодо другого зрозуміло виникає питання – хто саме може ініціювати позовну заяву до органу суду ? Адже порушив законодавство один з структурних підрозділів КМДА і подавати міській виконавчій владі на нього до суду виглядає досить комічно.

Загальні висновки

Маємо невтішний висновок – відбулося тотальне порушення департаментом містобудування та архітектури КМДА зазначених актів законодавства при розгляді та затверджені зазначених МУО.

Виникає питання – яким чином відбулося прийняття перших і других містобудівних умов та обмежень на фактичне захоплення території Парку цим товариством. У мене цьому лише одне пояснення – мабуть посадовці двічі пішли назустріч власнику будівлі ресторану не просто так, а за якоюсь мотивацією.

Незважаючи на виявлення цього ганебного факту діяльності зазначених посадовців, ми його врахуємо у відповідних зверненнях до міської влади. Нами спочатку будуть підготовлені листи до перших адресатів – влади та депутатів Київради, а далі опрацюємо ще інші дії з можливого вирішення цього питання. Боротьба продовжується і ми інформуватимемо русанівців про наші подальші дії та їх реакцію на таку ситуацію.

Олександр ЧУНАЄВ,
секретар та головний редактор вебсайту ОСН «КМ «Русанівка»