Main menu:

Про опрацювання змін до рішення Київської міської ради ІХ скликання щодо припинення паління тютюну у місті: дії ОСН «КМ «Русанівка» та звернення депутата Ярослава Федоренка до заступника міського голови – секретаря Київради

 

9.10.2022

Вже багато років з початком теплих днів на територіях Парку відпочинку на Русанівській набережній та Русанівського обвідного каналу в порушення чинного протитабачного законодавства з’являються місця для паління кальянами. Місця на Русанівській набережній для цього паління розміщаються на зелених зонах загального користування, чим знищуються зелені насадження на них. На Русанівському каналі такі місця розташовуються навпроти масиву Березняки і головним чином під пішохідним мостом до нього на його ніжній терасі.

Займаються організацією зазначеного паління невідомі громадяни і збирають з його споживачів гроші за надання їм вказаних послуг. Скоріш за все вони не сплачують до міського бюджету і не здійснюють інших обов’язкових платежів. Тобто на нашу думку вони займаються незаконною господарською діяльністю і вона має стати об’єктом уваги податкових та правоохоронних органів.

Про акти законодавства з регулювання заборони куріння тютюнових виробів.

Такими діями невідомих осіб з організації паління кальянів порушуються кілька актів законодавства.

Земельним Кодексом України визначаються норми щодо земель рекреаційного призначення (глава 9, статті 50-52). До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів (ст. 50 цього кодексу України). До земель рекреаційного призначення належать зокрема земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів (ст. 51 цього кодексу України). На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використання їх за призначенням, а також негативно впливати або може впливати на природний стан цих земель (частина 3 ст. 52 цього кодексу України). Відповідно до цих вимог наш Парк відпочинку та Русанівський канал є такими рекреаційними зонами і на їх землі поширюються зазначені заборони.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» на цих територіях «… забороняється:

а) господарська та інша діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне середовище або може перешкодити використанню їх за цільовим призначенням;
б) зміни природного ландшафту та проведення інших дій, що суперечать використанню цих зон за прямим призначенням.» (частини а) та б) ст. 63 цього закону України).

Наш Парк відпочинку та Русанівський канал є складовими довкілля мікрорайону і на нього відповідно поширюються зазначені заборони.

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» державні, громадські або інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни зобов’язані не завдавати шкоди здоров’ю населення і окремих осіб (ст. 5 цього закону України). Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає зокрема безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище та безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку (частина 6 пункти б) та г) цього закону України). Під час цього паління відбувається отруєння повітря димом тютюнових виробів і тим самим завдається шкода здоров’ю іншим киянам під час їх відвідування території Парку відпочинку. Внаслідок цього погіршується здоровий відпочинок інших русанівців. які хочуть дихати чистим від цих димів повітрям для підтримки свого здоров’я. Тобто внаслідок цього паління на зазначених територіях порушуються зазначені норми цього закону України.

Зазначене паління на територіях Парку відпочинку та Русанівського обвідного каналу завдає шкоду його зеленим насадженням на них, негативно впливає на навколишнє природне середовище шляхом забруднення повітря димом тютюнових виробів, призводить до використання цієї рекреаційної зони не за її функціональним призначенням та здійснює шкідливий вплив на здоров’я русанівців під час їх прогулянок і відпочинку у ньому через вимушене вдихання ними цього диму.

Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» визначені 16 місць щодо заборони паління тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів, але місця зелених зон до цього переліку не увійшли (ст. 13, частина третя, пункти 1-16 цього закону України).

Сільські, селищні та міські ради у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть постійно або тимчасово заборонити куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, тютюнових виробів без їх згорання та кальянів у додатково визначених ними місцях (ст. 13, частина восьма цього закону України).

На виконання норм зазначеного закону України Київрадою затверджено чинне до цього часу рішення «Про заходи щодо впорядкування тютюнокуріння в місті Києві» від 18 вересня 2008 року № 246/246. У пунктах 1 та 2 цього рішення Київради запроваджені нові правові формулювання, які суперечать зазначеним вище національним актам законодавства з цього питання. У цих пунктах прийняті такі норми: вільні від тютюнокуріння місця з повною забороною вживання тютюнових виробів (п.1) та вільні від тютюнокуріння місця з частковою забороною їх вживання. У першому пункті зазначені 9, а у другому пункті – 5 таких місць. Ці норми національного законодавства мають реалізовуватися у рішеннях Київради з їх буквальним дотриманням, а не за вільним їх трактуванням.

Також у пункті 1 цього рішення Київради допущені правові помилки в частині формулювання заборони паління у зонах відпочинку. Зони відпочинку та пляжі – це окремі території на балансі КП «Плесо», а парки на сквери – на балансі районних управлінь з утримання зелених насаджень комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Не можна також не відмітити, що організаторами зазначеного паління та курцями тютюну на територіях Парку відпочинку на Русанівській набережній та Русанівського обвідного каналу порушуються конституційні права русанівців на чисте повітря та здоровий відпочинок як складова визнаних Основним законом прав та свобод громадян, що ігнорується владою і викликає невдоволення прихильників здорового життя (статті Конституції України 21, 22, 49 та 50).

Про опрацювання змін до чинного рішення Київради

Разом з цим ця проблема є загальноміською і на нашу думку потребує додаткового нормативно-правового врегулювання на міському рівні. Принципове вирішення цієї проблеми потребує опрацювання внесення змін до зазначеного рішення Київради для приведення його норм до вимог Кодексу та зазначених законів України.

При доопрацюванні пропонуємо повністю виключити формулювання вільних від тютюнокуріння місць з повною та частковою забороною їх вживання, а більшість зазначених у них місць включити до єдиного переліку заборонених місць.

При його доопрацюванні доцільно використати термінологію Земельного Кодексу України і запровадити термін «рекреаційні зони», до яких належать парки, сквери, бульвари та інші місця з зеленими насадженнями.

Багато часу ми бачимо паління кальянів на Русанівському каналі і владою не вживаються жодних дій з припинення їх паління. А проблема полягає у тому, що він є гідротехнічною спорудою і ці об’єкти відсутні як у базовому законі, так і у діючому рішенні Київради. З метою виправлення цієї ситуації пропонуємо внести до існуючого рішення Київради від 18.09.2008 термін «гідротехнічні споруди», що тоді дозволить охопити їх території під заборону паління на них тютюну після прийняття зазначених змін до цього рішення Київради.

Зараз частина кінотеатрів перетворюються у відповідні культурні центри і існуюче рішення Київради цього не враховує. Тому пропонуємо внести до нього термін «культурні центри» незалежно від форм їх власності та відомчої підпорядкованості для охоплення цих об’єктів під заборону паління у них тютюну.

Таким чином пропонуємо доповнити перелік місць для заборони куріння тютюну зазначеними територіями і у такий спосіб підтримати рух киян за здорове життя та активізувати діяльність влади з його незаконним палінням. Зокрема впровадження заборони їх паління у міських рекреаційних зонах стане значними кроком у досягненні чистого повітря, відповідного збереження довкілля міста та здорового відпочинку киян і гостей міста у парках, скверах, бульварах, інших зелених зонах міста.

Про дії ОСН «КМ «Русанівка» та депутата Київради ІХ скликання Ярослава Федоренка

Ми плідно співпрацюємо останнім часом з депутатом Київради Ярославом Федоренком (депутатська фракція політичної партії «Єдність») і ми направили йому у липні поточного року листа з проектом змін до рішення Київради від 18.09.2008 та відповідною порівняльною таблицею. Попередньо за моєї участі та участі його помічника можливий проект такого рішення Київради був нами спільно доопрацьований, що нас цілком вдовольняє. Він підтримав нашу ініціативу і направив листом від 23 вересня 2022 року № 08/279/09/248-73 до заступника міського голови – секретаря Київської міської ради ІХ скликання Бондаренка В. В. проект рішення Київради «Про внесення змін до рішення «Про заходи щодо впорядкування тютюнокуріння в місті Києві» від 18 вересня 2008 року № 246/246» з пояснювальною запискою та порівняльною таблицею. 23 вересня поточного року проект рішення Київради був зареєстрований у її Секретаріаті за № 08/231 – 1325/ПР і зараз він буде розглядатися вже міськими депутатами.

Будемо сподіватися на їх підтримку руху за здорове життя і за результатами його розгляду ми отримаємо повністю узгоджене із зазначеними актами законодавства відповідне рішення Київради.

Про подальші дії з розгляду зазначеного проекту рішення Київради будемо повідомляти користувачів Всемережжя – вебсайту ОСН «КМ «Русанівка» та членів групи соціальної мережі Фейсбуку «Громадська платформа Русанівки».

Олександр Чунаєв,
секретар та головний редактор вебсайту ОСН «КМ «Русанівка»