Main menu:

Про незаконне розміщення на Русанівській косі 3-х великих спортивних човнів

 

17.10.2022

У вересні 2022 року на місці галявини Русанівської коси поруч з мостом з Русанівської набережної на вул. Раїси Окіпної несподівано для русанівців були встановлені 3-х великих спортивних човнів для здійснення відповідної спортивної діяльності.

Ці спортивні човни розміщені на зазначеній галявині коси поруч з спортивним майданчиком і за отриманою нами інформацією начебто встановлені яхт-клубом на підставі якогось незрозуміло отриманого дозволу. Особи цього яхт-клубу начебто збираються навесні відкрити човникову станцію, місце розміщення якої ними планується неподалік від цього місця.

Ми не виключаємо, що зазначені особи у своїх діях цим не обмежаться і у подальшому ними може бути збільшено їх кількість для такого зберігання на нашій косі. Ці човни потребуватимуть захисту у холодну пору року і цілком можливе появи над ними якогось навісу або укриття. Фактично вже відбулося незаконне захоплення частини території коси і цілком реальним може бути збільшення цієї території згідно з планами вказаних осіб.

Про порушення встановленням цих човнів низки національних та міських актів законодавства

Цими діями осіб яхт-клубу порушується низка національних та міських актів законодавства, що робить їх незаконними.

Земельним Кодексом України визначаються норми щодо земель рекреаційного призначення (глава 9, статті 50-52). До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів (ст. 50 цього кодексу України). До земель рекреаційного призначення належать зокрема земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів (ст. 51 цього кодексу України). На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використання їх за призначенням, а також негативно впливати або може впливати на природний стан цих земель (частина 3 ст. 52 цього кодексу України). Відповідно до цих вимог Русанівська коса є такою рекреаційною зоною, яка використовується русанівцями для масового відпочинку. прогулянок та занять з укріплення свого здоров’я. Тому на її територію поширюються зазначені заборони.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» на цих територіях «… забороняється:

а) господарська та інша діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне середовище або може перешкодити використанню їх за цільовим призначенням;
б) зміни природного ландшафту та проведення інших дій, що суперечать використанню цих зон за прямим призначенням.» (частини а) та б) ст. 63 цього закону України).

Русанівська коса є частиною довкілля мікрорайону і на її територію відповідно поширюються зазначені заборони.

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і він поширюється на зазначені дії цього ресторану. Управління у цій сфері зокрема здійснюють. місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень (ст. 5 цього закону України). До об’єктів благоустрою населених пунктів зокрема належать території загального користування, в тому числі а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; б) пам’ятки культурної та історичної спадщини (ст. 13, частина 1, пункт 1 абзаци а) та б) цього Закону України). Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є зокрема зелені насадження в парках (ст. 21, частина 1, пункт 2 цього Закону України). Розміщенням зазначених човнів з наступним будівництвом їх станції буде нанесена шкода зеленій території зазначеної галявини Русанівської коси як частини паркової території з можливим знищенням частини такої території і цими діями відповідно буде порушено благоустрій відповідної частини її зеленої території.

Територія Русанівської набережної разом з Русанівською косою є складовою частини території пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра». Наказом Міністерства культури і туризму України від 03.02.2010 за № 58/0/0/16-10 в редакції наказу Міністерства від 16.06.2011 за № 453/0/16-11 ця пам’ятка включена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і має охоронний № 2600189, тобто є об’єктом охорони культурної спадщини міського значення. Діями зазначених осіб змінюється природний ландшафт певної частини території нашої коси і тим самим порушується її пам’яткоохоронний статус.

Русанівська коса є частиною території Парку відпочинку на Русанівській набережній, який як зелена зона загального користування входить з 2005 року до об’єктів Програми розвитку зелених зон м. Києва, є рекреаційною зоною в цілому і відповідає зазначеним нормам Земельного кодексу України. Русанівська набережна разом з Русанівською косою є зеленими легенями на лише нашого мікрорайону, а й частиною єдиного довкілля міста в цілому.

Чинним Генеральним планом міста Києва не передбачено розміщення спортивних човнів на території Русанівської коси та будівництво поруч з нею човникової спортивної станції і відведення для них відповідної території.

Про дії ОСН «КМ «Русанівка» із переміщення цих човнів в інше місце та відповідь КП УЗН Дніпровського району на наше звернення до нього

ОСН «КМ «Русанівка» стурбований ситуацією з їх розміщенням на цьому місці Русанівської коси та можливим відкриттям човникової спортивної станції, адже буде завдано шкоду зеленим насадженням на ньому та її природному стану загалом.

ОСН «КМ «Русанівка» виступає категорично проти таких дій осіб яхт-клубу та їх планів з розгортання відповідної спортивної діяльності на цій частини території Русанівської коси і наполягає на її використанні за існуючим її цільовим призначенням відповідно до цих актів земельного, природоохоронного, пам’яткоохоронного і містобудівного законодавства та законодавства з благоустрою території.

З метою збереження Русанівської коси нами були направлені листи до КП УЗН Дніпровського району м. Києва з додаванням фотокопій розміщення цих човнів на косі від 27 вересня 2022 року № 24 та до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 05 жовтня поточного року № 25.

У першому листи ми просили КП УЗН Дніпровського району м. Києва розглянути цю ситуацію з незаконним розміщенням цих спортивних човнів і вжити заходи щодо переміщення їх з території коси в інше місце для здійснення особами яхт-клубу відповідної спортивної діяльності, а у другому листі – Дніпровську районну в м. Києві державну адміністрацію розглянути цю ситуацію з незаконним розміщенням цих спортивних човнів і зобов’язати КП УЗН Дніпровського району не розміщувати ці човни на Русанівській косі і разом з яхт-клубом перенести їх з території коси в інше місце для здійснення його особами відповідної спортивної діяльності.

Треба віддати належне КП УЗН Дніпровського району м. Києва – наша ситуація була ним оператвно розглянута та надана відповідь від 12 жовтня поточного року № 077/230-973 за підписом його директора Євгена Ковшуна. Отриману відповідь можна вважати позитивною для русанівців і тому зроблю витяг з неї важливих для нас останніх 3-х абзаців.

«Звернення щодо розміщення даних спортивних човнів на території зеленої зони, а також дозвільна документація на їх розміщення, до підприємства не надходили.

Беручи до уваги, дана територія Русанівської коси є територією земель рекреаційного призначення, КП УЗН Дніпровського району підтримує питання переміщення даних човнів з території Русанівської коси в інше місце, яке не підпадає під заборону норм чинного законодавства, для подальшого здійснення особами яхт-клубу відповідної спортивної діяльності.

У свою чергу КП УЗН Дніпровського району направить відповідні листи до органів контролю правопорядку у цій сфері з метою перевірки дозвільної документації на розміщення даних спортивних човнів та у разі її відсутності подальшого вивезення цих човнів з території Русанівської коси».

Нам не зовсім зрозуміло, про які органи правопорядку у цій сфері мав директор підприємства, але він засвідчив про наміри здійснення ним певних дій. Ми вітаємо таку позицію КП УЗН Дніпровського району і сподіваємося на їх результативність на користь русанівців та збереження в існуючому стані цієї частини території коси.

На дату підготовки статті відповідь від Дніпровської райдержадміністрації на наш лист до них до нас не надходило.

Про подальші події з вирішення цього питання інформуватимемо користувачів Всемережжя на нашому вебсайті та у групі соціальної мережі Фейсбуку «Громадська платформа Русанівки».

Олександр Чунаєв,
головний редактор вебсайту та секретар ОСН «КМ «Русанівка»