Main menu:

Про трансформації підприємств колишнього кінотеатру «Краків»

 

28.10.2023

Уважне опрацювання актів чинного законодавства у сфері культури – рішень Київської міської ради (Київрада), розпоряджень Київської міської державної адміністрації (КМДА), наказів її структурних підрозділів щодо управління кінотеатром «Краків», його архіву, який частково зберігся і знаходиться у КП «ЄКЦ Краків», та деяких відповідей на мої запити на отримання публічної інформації до КМДА дозволило сформувати історію трансформацій підприємств на базі будівлі колишнього кінотеатру «Краків». Ця трансформація пройшла у кілька етапів, які я виокремив у відповідні розділі за часом їх проведення.

І. Про побудову та відкриття кінотеатру

Гордість русанівців за часів СРСР кінотеатр «Краків був побудований у 1968 році як об’єкт побратимських стосунків Києва та Кракова після будівництва у 1967 кінотеатру «Кийов» у Кракові. До речі, на його відкритті, де я був зокрема його безпосереднім учасником у 12-річному віці, 21 липня 1968 року на Русанівці були присутні представники Консульства Польської Народної Республіки у Києві і його учасникам була продемонстрована польська кінокомедія «Земляки». Після його відкриття наш кінотеатр діяв у мережі кінотеатрів міста і конкретної інформації в Інтернеті про цей 13-річний період мені не вдалося знайти.

ІІ. Про перебування кінотеатру під підпорядкуванням управління кінофікації міськвиконкому

Протягом 1982 – 1989 років наш кінотеатр діяв у мережі кінотеатрів, які перебували у сфері управління кінофікації виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів, Зазначене управління кінофікації міськвиконкому було запроваджено на підставі постанови Ради міністрів Української РСР від 05.05.1982 «Про затвердження Положення про управління виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського значення) Ради народних депутатів» і ліквідовано на виконання постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 20.06.1991 № 102 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР у зв’язку з прийняттям Закону УРСР «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» (п. 89).

ІІІ. Про перебування кінотеатру у складі виробничого об’єднання «Кіновідеопрокат» і створення орендного підприємства у його структурі

У 1989 році за словами Бориса Марчука з метою скорочення управлінського персоналу цей структурний підрозділ міськвиконкому було ліквідовано і замість нього створено виробниче об’єднання «Кіновідеопрокат». Кінотеатр «Краків» разом з існуючими тоді іншими кінотеатрами увійшов до складу до цього виробничого об’єднання, який тоді був складовою загальнодержавної (республіканської) власності. Знайти більш детальну інформацію в Інтернеті про ці трансформації поки що мені не вдалося.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 листопада 1991 року № 311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю) до останньої форми власності у сфері культури були передані зокрема організації відеопрокату (розділ II. Власність м. Києва).

Виконавчий комітет Київської міської ради народних депутатів на її виконання рішенням від 13 січня 1992 року № 26 затвердив перелік комунального майна міста і до нього увійшов кінотеатр «Краків» (додаток 1, розділ «КУЛЬТУРА», пункт 9. Кінотеатри, підпункт 9.5). Таким чином була змінена форма власності цього об’єкту культури з республіканської на комунальну.

Першою трансформацією організаційно – правової форми підприємницької діяльності стало створення його колективом орендного підприємства кінотеатру «Краків» Дарницького району м. Києва за адресою: вул. Русанівська набережна, 12, м. Київ, 252147 у структурі ВО «Кіновідеопрокат». Його Статут був розроблений відповідно до Основ законодавства СРСР і союзних республік про оренду, затверджених постановами Верховної Ради СРСР від 23.11.1989, і його затвердження на загальних зборах трудового колективу 26 липня 1990 року (протоколу № 7).

За поданням директора кінотеатру С. В. Мрачковським та погодженням заступника голови виконкому В. Круша, начальника державної податкової інспекції М. Кирилової, завідувача райфінвідділом В. Савон, юрисконсульта І Барзиловського виконавчий комітет Дарницької районної ради народних депутатів рішенням № 534 від 13 серпня 1990 року зареєстрував орендне підприємство кінотеатру «Краків» і затвердив його Статут. Рішення райвиконкому було підписано головою І. Газнюк та керуючим справами О. Гулим. Статут орендного підприємства був затверджений одним з керівників ВО «Кіновідеопрокат» у липні 1990 року (початок посади, прізвище та дата у отриманій копії не відобразилися). Згідно з ним орендарем було визначено колектив кінотеатру (п. 7), а право надання його майна було надано ВО «Кіновідеопрокат» (п.6).

Архівну копію цього документу отримав від Державного архіву міста Києва за своїм запитом на публічну інформацію до КМДА від 23 серпня 2023 року.

Перебування кінотеатру у його складі на цьому етапі трансформації зайняло понад 3 роки до здійснення наступного етапу її проведення.

ІV. Про перебування ДКП кінотеатр «Краків» у складі державного комунального об’єднання фірми «Київкіно»

Другою трансформацією кінотеатру «Краків» стала реорганізація системи управління кінотеатрами на підставі розпорядження представника Президента України від 08 жовтня 1992 року № 1189 за підписом в. о. глави міської державної адміністрації О. Шнипка, яке було прийняте на виконання п. 5 постанови Верховної Ради Української РСР від 27.03.1919 «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про підприємства в Українській РСР» та відповідно до Положення про місцеву державну адміністрацію, затвердженого Указом Президента України від 14.04. 1992 № 252 /в редакції Указу Президента України від 24.07.1992 № 394/92/. Розпорядженням Президента України від 25 грудня 1992 року № 206/92-рп Шнипка Олександра Сергійовича було звільнено з посади першого заступника глави Київської міської державної адміністрації (КМДА) у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Згідно з цим розпорядженням зазначене виробниче об’єднання було ліквідовано (п.1) і на підтримку пропозиції 44 кінотеатрів, зокрема «Краків», було створено державне комунальне об’єднання – фірму «Київкіно» з підпорядкуванням його комітету мистецтва КМДА (п.2). Новоутворене об’єднання фірму було визначено правонаступником ліквідованого ВО «Кіновідеопрокат» (п. 3). цим розпорядженням були затверджені статути державних комунальних підприємств (ДКП) цих кінотеатрів і об’єднання фірми «Київкіно» (п.4).

Наведу деякі важливі пункти з розділу І. Загальні положення : фірма є добровільним об’єднанням її складових, які мають права юридичної особи, і являє собою єдиний виробничо-господарський комплекс (підпункт 1.3), їй надано право від імені власника здійснювати функціональне управління ними (підпункт 1.4), фірма укладає контракти з керівниками цих підприємств у сфері її функціонального управління (підпункт 1.5), вона здійснює свою діяльність на засадах повного госпрозрахунку (підпункт 1.6), фірма наділена правом юридичної особи (підпункт 1.7), фірма є правонаступником прав і обов’язків ВО «Кіновідеопрокат» з питань кінопрокату, несе повну відповідальність по укладених ним договорах, угодах ( в тому числі договорах оренди). по інших зобов’язаннях (підпункт 1.9).

Керівництво діяльністю фірмою здійснював генеральний директор, який призначається Київською міською державною адміністрацією на контрактній основі (підпункт 4.3 розділу ІV. Управління фірмою).

Датою державної реєстрації об’єднання фірми є 03 травня 1993 року.

За інформацією YouControl станом на 27.10.2023 зазначене об’єднання не перебуває в процесі припинення. Відомості на банкрутство відсутні.

Про подальшу трансформацію орендного підприємства після ліквідації ВО «Кіновідеопрокат» в Інтернеті нічого знайти не вдалося і скоріш за все воно припинило свою діяльність.

Тобто ДКП кінотеатр «Краків» при цій трансформації увійшов до складу фірми «Київкіно» і перебував у її складі панд 4 роки та 4 місяців до дати своєї наступної трансформації.

V. Про безпосереднє підпорядкування ДКП кінотеатр «Краків» Головному управлінню культури КМДА

Чергова трансформація відбулася майже через 5 років 4 місяці. З метою приведення установчих документів ДКП кінотеатр «Краків» до вимог чинного законодавства (дуже загальна за формулюванням підстава) розпорядженням голови КМДА Олександром Омельченком від 17 лютого 1998 року № 324 були внесені зміни та доповнення до його Статуту, раніше затвердженого розпорядженням представника Президента України від 08 жовтня 1992 року № 1189 і викладено його у новій редакції. Його головною особливістю стало надання у такій спосіб повної самостійності у здійсненням ним своєї діяльності і підпорядкування вже безпосередньо Головному управлінню культури КМДА. (підпункт 1.2 розділу І. Загальні положення). ДКП кінотеатр «Краків» був зареєстрований Дарницькою районною в місті Києва державною адміністрацією 03 листопада 1998 року (ідентифікаційний код 14294057) замість рішення № 534 від 13.08.1990 про реєстрацію ОП кінотеатр «Краків». 05 листопада 1998 року Київським міським управлінням статистики Державного комітету статистики України підприємство було внесено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з видом діяльності: КВЕД 9213.0 демонстрація кінофільмів.

Зазначена трансформація діла протягом тривалішого часу – понад 18 років 10 місяців.

VІ. Про реорганізацію ДКП кінотеатр «Краків» у КП «ЄКЦ Краків»

Рішенням Київської міської ради VІІІ скликання від 12 грудня 2016 року № 587/1591 «Про реорганізацію державного комунального підприємства кінотеатру «Краків» це підприємство було реорганізоване шляхом перетворення у комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Європейський культурний центр Краків». Це рішення Київради сало останньою трансформацією, яке на цей час діє вже 7 рік.

Розпорядженням КМДА від 30 серпня 2017 року № 1050 було затверджено Статут комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Європейський культурний центр Краків» (КП «ЄКЦ Краків») (пункт 3 розпорядження).

VІІ. Про підсумок аналізу цієї трансформації підприємств

Протягом 1968 – 2016 років кінотеатр у своїй діяльності пройшов 6 етапів трансформації відповідних підприємств, які викладені вище на підставі отриманих на час підготовки цієї статті. Тому ще раз їх викладу ще раз у послідовному порядку:

1) протягом 21.05.1968 – 1982 року перебування у мережі кінотеатрів міста;
2) протягом 1982 – 1989 років перебування у мережі кінотеатрів під їх підпорядкуванням управлінню кінофікації виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів;
3) протягом 1989 року – 07.10.1992 перебування у складі виробничого об’єднання «Кіновідеопрокат» з статусом юридичної особи;
4) протягом 08.10.1992 – 16.02.1998 перебування у складі державного комунального об’єднання – фірми «Київкіно» з статусом юридичної особи;
5) протягом 17.02.1998 – 11 грудня 2016 року перебування у підпорядкуванні Головному управлінню / Департаменту культури КМДА з статусом юридичної особи;
6) з 12 грудня 2016 року по цей час перебування КП «ЄКЦ Краків» у підпорядкуванні Департаменту культури КМДА з статусом юридичної особи.

Я був вимушений зробити таке дослідження як ще один аргумент проти дій КП «Київський культурний кластер» з незаконного захоплення та використання будівлі колишнього кінотеатру для проведення у ньому своєї діяльності. Я вперше сформував таку історичну довідку і вона може стати в нагоді усім нам у подальшій боротьбі за його використання виключно в межах дотримання відповідних актів законодавства.

 

Олександр Чунаєв,
секретар та головний редактор ОСН «КМ «Русанівка»