Main menu:

Про реформування системи охорони здоров’я в м. Києві і, зокрема, на Русанівці

 

До Комітету мікрорайону “Русанівка” постійно звертаються громадяни, стурбовані недостатнім інформуванням щодо проведення медичної реформи у мікрорайоні. У зв’язку з цим надаємо відповідну інформацію.

1. Почнемо з законодавчої основи такого реформування.

У липні 2011 року прийнятий Закон України Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”, який визначає організаційні та правові засади реформування медичних закладів у зазначених пілотних регіонах (N 3612-VI).

Згідно з цим Законом на території вказаних регіонів запроваджуватимуться чотири рівня медичної допомоги – первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована) та екстрена.

А) Первинна медична допомога – вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем і передбачає:

– надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів;

– направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

– надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, які є закладами охорони здоров’я, а також лікарі загальної практики – сімейні лікарі, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці та можуть перебувати з цими закладами охорони здоров’я у цивільно-правових відносинах. До складу цих центрів можуть входити як структурні чи відокремлені підрозділи фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети.

Б) Вторинна (спеціалізована) медична допомога – вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає:

– надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітацію та профілактику хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики – сімейних лікарів);

– направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечується в стаціонарних умовах багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування, лікарнями відновного (реабілітаційного), планового лікування, хоспісами, спеціалізованими медичними центрами; в амбулаторних умовах – консультативно-діагностичними підрозділами лікарень, центрами з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичними центрами).

В) Третинна (високоспеціалізована) медична допомога – вид медичної допомоги, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає

– надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних та патологічних станів (при вагітності та пологах) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності;

– направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.

Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги забезпечується високоспеціалізованими багатопрофільними або однопрофільними закладами охорони здоров’я.

Г) Екстрена медична допомога – вид медичної допомоги, що передбачає ряд організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим, які перебувають у невідкладних станах.

Надання екстреної медичної допомоги у пілотних регіонах здійснюється  створеними у кожному регіоні центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею його відділень та пунктами тимчасового базування виїзних бригад швидкої медичної допомоги або станціями, підстанціями швидкої медичної допомоги з розрахунку виконання нормативу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта у строк не більш як 20 хвилин та забезпечення їх взаємодії із закладами охорони здоров’я.

2. На виконання цього закону розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 серпня 2011року № 1436 створено Координаційну Раду з питань проведення реформування системи охорони здоров’я в м. Києві (далі — Координаційна рада) у складі  22 осіб та затверджено Положення про Координаційну раду.

Головою Координаційної ради затверджено голову Київської міської державної адміністрації О.П. Попова. До її складу, зокрема, включено голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації О.С. Шевчука.

3. В кінці грудня 2011 року на засіданні Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації була затверджена Стратегія розвитку Дніпровського району м. Києва на 2012-2025 роки, яка є складовою частиною Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Стратегія Дніпровського району (далі – Стратегія) охоплює, зокрема, розвиток  медичного обслуговування.

Дніпровський район став одним з районів м. Києва, в якому з початку 2011 року запроваджується пілотний проект “Реорганізація засад первинної медико-санітарної допомоги”.

Згідно з Стратегією п’ять Центрів первинної медико-санітарної допомоги і два клініко-діагностичні центри для дорослих та дітей передбачається створити у березні  поточного року, а ще два Центри зазначеної допомоги за адресами: Харківське шосе, 7/2 та вул. Шалетт, 1б – у грудні 2015 року. На березень 2012 року планується розробка, затвердження та реєстрація Статутів зазначених семи центрів в управліннях державної реєстрації, управліннях статистики, відповідних фондах, відкриття рахунків у відділеннях Держказначейства. Початок роботи цих центрів – квітень 2012 року, тобто через місяць.

На жаль, у цьому розділі Стратегії не зазначено, на базі яких конкретно закладів охорони здоров’я створюватимуться Центри первинної медико-санітарної допомоги. Але у розділі зазначено, що Дніпровським районом накопичено певний досвід в роботі амбулаторно-поліклінічних заходів на засадах сімейної медицини, зокрема поліклініки сімейного лікаря “Русанівка”. Тому скоріш за все один із зазначених Центрів допомоги буде створено на базі нашої поліклініки.

Згідно з документом створення лабораторного центру на базі приміщення колишньої дитячої поліклініки за адресою бульвар Давидова, 15а передбачається у грудні 2013 року. Виникає запитання – що за дивний центр створюватиметься?

У 2012 році підійшла черга своєрідного другого етапу реформування медичних установ – поліклінічних закладів, який дехто хоче провести у закритому від громадськості мікрорайону режимі.

Комітет вважає неприпустимим як порушення конституційних прав наших мешканців на отримання належної медичної допомоги, так і прав лікарів поліклініки на працю та надання такої допомоги.

Тому така ситуація не може задовольняти Комітет мікрорайону “Русанівка” і ми будемо звертатися у відповідні владні інстанції для отримання необхідної інформації. Про отриманні відповіді ми будемо інформувати громадськість на нашому сайті.

 

ОСН “Комітет мікрорайону “Русанівка”