Main menu:

Про ситуацію з орендою земельної ділянки на Русанівській набережній, 10б та дії ОСН «КМ «Русанівка» з сприяння її вирішенню

 

24.05.2021

Орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Києва (ОСН «КМ «Русанівка») знову повернувся до розгляду правової ситуації з орендою земельної ділянки на Русанівській набережній, 10б, яка продовжує турбувати русанівців і її невирішеність до цього часу є незрозумілої для багатьох з нас. Тому ОСН «КМ «Русанівка» звернувся у цьому році з відповідними листами до 4-х міських владних інстанцій: міського голови, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Кличка В.В. від 22.03.202117 про надання департаментом земельних ресурсів КМДА недостовірної інформації про стан орендного користування земельною ділянкою, голови постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та зв’язків із правоохоронними органами Плужника О.А. про надання департаментом земельних ресурсів КМДА зазначеної недостовірної інформації від 22.03.202116 та двічі до секретаря Київської міської ради – заступника міського голови Бондаренка В.В.: про скасування рішення Київради від 27 лютого 2003 року № 289/449 щодо передбаченого цим рішенням житлового будівництва всередині житлового масиву від 25.01.202104 і про скасування рішення Київради від 27 лютого 2003 року № 289/449 та внесення змін ще до 3–х рішень Київради від 29.03.202120.

Протягом лютого – травня поточного року ми отримали від Департаменту земельних ресурсів КМДА 4-и відповіді.

Про першу відповідь Департаменту земельних ресурсів КМДА

На виконання доручення міського голови Кличка В.В. від 18.02.2021 № 5766 цим департаментом КМДА був опрацьований наш лист до міської влади від 25.01.2021 № 04, направлений листом зазначеної постійної комісії Київради від 17.02.2021 № 08/291-77, і ним була надана нам відповідь від 25.02.202105716-4337. У ній є досить цікавий абзац щодо посилання на норму рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009 і тому надаю його повністю:

«…
Згідно з положеннями рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009 органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
…».

Ще в одному абзаці зазначаються посилання на норми припинення договору оренди землі (статті 31 та 32 Закону України) та пункту 14 цього договору, «відповідно до яких договір оренди землі припиняється, зокрема у разі ліквідації юридичної особи – орендаря.». У нашій ситуації було б важливо ознайомитися з повною редакцією цього пункту договору оренди земельної ділянки на Русанівській набережній, 10-б від 10.02.2004 за № 66-6-00130, але її нам не було надано.

На завершенні відповіді міститься інформація про те, що договір оренди наразі є припиненим у зв’язку з визнанням судовим рішенням банкрутом приватного акціонерного товариства «ЕКОС» і 20.07.2015 внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи з кодом ЄДРПОУ 14277768. І зразу виникло запитання, яке відношення має зазначене товариство безпосередньо до орендаря. І тут мені довелося дещо уточнити раніше викладену схему його перетворень протягом 2008 – 2015 років і в цій частині скоректувати відповідні частини тексту розміщеної на нашому вебсайті 13.03.2021 статті «Про ситуацію з можливим житловим будівництвом на Русанівській набережній, 10-б», виклавши третій, четвертий, п’ятий та шостий абзаци її другого розділу в новій редакції:

«За рішенням загальних зборів акціонерів АТЗТ «Концерн «ЕКОП» 15 вересня 2008 року було зменшено його статутний капітал і виділені 2 самостійні юридичні особи: закрите акціонерне товариство (ЗАТ) «Концерн «ЕКОП» шляхом відповідного обміну акцій із збереженням коду ЄДРПОУ і юридичного місця розташування та ТОВ «Моноліт ЕКОП вже за іншою адресою: бульвар Праці, 10, Київ, 02094 і новим кодом ЄДРПОУ 36240811. Засновником останнього товариства є Вихристенко Анатолій Анатолійович. Нове акціонерне товариство стало правонаступником всіх прав та обов’язків АТЗТ Концерн «ЕКОП» у відповідності з розподільчим балансом. Його генеральним директором також став Вихристенко А.А.

Загальні збори акціонерів ЗАТ «Концерн «ЕКОП» 14 грудня 2009 року прийняло зокрема рішення про приведення його до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» і його перейменування у приватне акціонерне товариство «ЕКОС» із збереженням коду ЄДРПОУ та юридичного місця розташування. Він став правонаступником всіх прав та обов’язків ЗАТ Концерн «ЕКОП» у відповідності з розподільчим балансом.

26 квітня 2013 року Господарський суд міста Києва прийняв ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство цього товариства № 910/2708/13 і у 2015 році воно було визнано банкрутом. На жаль, остаточного судового рішення мені поки що не вдалося знайти і тому доводиться спиратися на відповідну інформацію департаменту земельних ресурсів КМДА.

Тобто протягом 2008 – 2015 років відбулися 3 зміни статусу первинного орендаря цієї земельної ділянки, а внаслідок цих реорганізацій його юридичні особи – АТЗТ «Концерн «Екоп», ЗАТ«Концерн «Екоп» і ПрАТ «Екос» припинені.».

Про другу відповідь Департаменту земельних ресурсів КМДА

На виконання доручень міського голови Кличка В.В. від 24.03.2021 № 10278 та секретаря Київської міської ради Бондаренка В.В. від 30.03.2021 № 08/7261 цим департаментом розглянуто нашого листа від 22.03.202117 та від 29.03.2021 № 20 і ним була надана нам відповідь від 19.04.202105716-8302. У ній було досить докладно викладено інформацію про реєстрацію зазначеного договору оренди земельної ділянки і на підтвердження надано повторну копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи орендаря: Акціонерного товариства закритого типу «концерн «ЕКОП» від 25 грудня 1997 року. Таким чином нам вперше надали хоча один документ про цього орендаря, що допомогло розібратися з трансформаціями орендаря.

 Про третю відповідь Департаменту земельних ресурсів КМДА

Згідно з дорученням першого заступника голови КМДА Поворозника М.Ю. від 31.03.2021 № 08/7261 цей департамент КМДА опрацював лист постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин від 15.04.202108/281-839 стосовно розгляду нашого листа від 29.03.202120 і ним була надана нам відповідь від 26.04.202105716-8856.

Хочу відмітити такі важливі для нас аргументи та дії цього департаменту.

По-перше, у ній стверджується, що пункт 12 рішення Київради від 27.02.2003 № 289/449 не може бути нею скасований начебто відповідно до положень рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009, про що повідомлялося нам у відповіді від 25.02.2021. Але це посилання вважаємо неправомірним з таких підстав: орендар у 2015 році припинив своє існування внаслідок відповідних перетворень та був внесений запис про державну реєстрацію припинення його як юридичної особи і ніяких зазначених правовідносин вже бути не могло.

По-друге, у останньому абзаці відповіді стверджується про втрату актуальності пункту 14 додатку до рішення Київради від 02.04.2009 № 272/1328 та пункту 247 додатку до рішення Київради від 28.02.2013 у зв’язку із припиненням договору оренди земельної ділянки і тому вказані пункти начебто не підлягають скасуванню. Але прийняті Київрадою рішення з вказаними пунктами додатків до них є формально чинними до цього часу для їх виконання орендарем і разом з тим не можуть реально виконуватися неіснуючим орендарем зазначені пункти.

І ось перша позитивна за змістом новина для нас – департаментом земельних ресурсів КМДА ініційовано внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права оренди земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:63:081:0055) за цим договором її оренди. На п’ятий місяць направлення відповідних листів до міських владних інституцій ми отримали важливий для русанівців результат і це нас у певній мірі радує.

Водночас зауважую, що згідно з чинним законодавством договір оренди земельної ділянки укладається саме на виконання відповідного рішення Київради і у разі припинення правонаступника шляхом його ліквідації доцільно було скасувати відповідні рішення Київради.

Про четверту відповідь Департаменту земельних ресурсів КМДА

Департамент опрацював отриманий ним лист постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики від 27.04.202108/288-143 стосовно розгляду нашого листа від 29.03.2021 № 20 і надам нам відповідь листом від 11.05.202105716-9750.

Відповідь виявилася дуже короткою – в один аркуш з 3-х абзаців і головним для нас став останній з них. У ньому зазначено, що «… до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про припинення права оренди земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:63:081:0055 за вищевказаним договором.».

І ось ми маємо досягнення у вирішенні такого тривалого за часом і актуального питання для багатьох русанівців питання. Для цього нам знадобилася направлення, повторюся, 4-х звернень до міської влади, отримання 4-х відповідей зазначеного департаменту КМДА і здійснення міською владою розгляду наших звернень протягом 4-х місяців.

Незважаючи на залишення відповідних рішень Київради, нам вдалося посприяти вирішенню цієї багаторічної проблеми і відтепер такого будівництва у нас вже ніколи не буде навіть юридично через ліквідацію юридичної особи орендаря, припинення договору оренди з ним цієї земельної ділянки та припинення самого права її оренди.

ОСН «КМ «Русанівка» задоволений досягнутим результатом і з радістю вітає з цим усіх мешканців Русанівки.

Олександр Чунаєв,
секретар та головний редактор вебсайту
ОСН «КМ «Русанівка»