Main menu:

Про проектування можливої незаконної забудови частини території Парку відпочинку на Русанівській набережній за ініціативою ТОВ «Ісіда»

 

20.11.2021

З серпня місяця 2021 року ОСН «КМ «Русанівка» вживає дії проти можливої незаконної забудови частини території Парку відпочинку на Русанівській набережній від будинку ресторану до мосту з набережної на лівобережний житловий масив на підставі незаконно затверджених Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (ДМА КМДА) у лютому та у травні 2020 року містобудівних умов та обмежень (МУО).

Про дії ОСН «КМ «Русанівка» з недопущення незаконного будівництва

Вперше з цього питання нами були терміново підготовлені листи від 16 серпня 2021 року до комунального об’єднання «Київзеленбуд», Управління екології та природних ресурсів і Департаменту охорони культурної спадщини КМДА за №№ 41 – 43 відповідно. У листах до перших 2-х адресатів ми зокрема просили їх ініціювати скасування Департаментом містобудування та архітектури КМДА наказу від 05.05.2020 № 432 для недопущення незаконного будівництва і у листі до третього з них також просили вжити передбачені законодавством заходи з скасування – Департаментом містобудування та архітектури КМДА наказу від 05.05.2020 № 432 для його недопущення.

ОСН «КМ «Русанівка» звернулося до міського голови, голови КМДА Кличка В.В. з листом 05 жовтня 2021 року № 49 щодо незаконного затвердження Департаментом містобудування та архітектури (Київмістобудування) містобудівних умов та обмежень (МУО) для проектування об’єкту будівництва у Парку відпочинку на Русанівській набережній від 26.02.2020 та від 05.05.2020 № 432 на підставі відповідних заяв до них ТОВ «Ісіда». З метою недопущення знищення значної частини території Русанівської набережної згідно з цими містобудівними умовами та обмеженнями ми вимагаємо від Київської міської державної адміністрації терміново вжити заходи з скасування незаконних наказів Київмістобудвання від 26.02.2020 № 219 та від 05.05.202 № 432.

З метою привертання уваги міських депутатів до позитивного вирішення цього питання в інтересах русанівців ОСН «КМ «Русанівка» звернувся від 05 жовтня 2021 року за № 51 до очільника Київради та за №№ 52-55 до її депутатів Київради Маляревича О. В., Страннікова А. М., Лимар Ю. В. (від виборчого округу № 6 Дніпровського району) та Федоренка Я. Ю., з яким укладена відповідна Угода.

У листах до міського очільника та міських депутатів зазначені їх незаконні дії і наданий перелік порушення ними 11 актів національного та міського законодавства.

У листі до очільника Київради ми вимагаємо від Київської міської ради:

– визначити з розгляду зазначеного питання 6 її постійних комісій – з питань дотримання законності, правопорядку та зв’язків з правоохоронними органами; з питань архітектури, містобудування та земельних відносин; з питань охорони культурної спадщини; з питань екологічної політики; з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою; регламенту, депутатської етики та запобігання корупції;
– доручити визначеним постійним комісіям Київради розглянути порушене питання на їх відповідних засіданнях за нашої обов’язкової участі і попереднім інформуванням про його зазначений розгляд на них;
– ініціювати на засіданнях цих постійних комісій скасування Київською міською державною адміністрацією незаконних наказів Департаменту містобудування та архітектури від 26.02.2020 3 219 та від 05.05.2020 № 432 в установленому законодавством порядку для недопущення знищення значної частини території Русанівської набережної згідно з цими містобудівними умовами та обмеженнями.

У листах до цих депутатів Київради ми звернулися до них з вимогою ініціювання скасування Київською міською державною адміністрацією незаконних наказів Департаменту містобудування та архітектури від 26.02.2020 3 219 та від 05.05.2020 № 432 в установленому законодавством порядку для недопущення знищення значної частини території Русанівської набережної згідно з цими містобудівними умовами та обмеженнями).

Про відповіді постійних комісій та депутатів Київської міської ради на наші листи від 05.10.2021 №№ 51-55

З 6 запропонованих нами постійних комісій Київради надійшли відповіді від 4-х з них щодо розгляду нашого листа за дорученням очільника Київради від 08.10.2021 № 08/24508.

Постійна комісія Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою у відповіді від 13.10.2021 № 08/286-221 повідомила, що направила його для розгляду за належністю до голови КМДА Віталія Кличка.

Її постійна комісія з питань архітектури, містобудування та земельних відносин розглянула в межах компетенції наш лист і надала відповідь від 19.10.2021 № 08/281-2808. У листі нас поінформували про підготовку та направлення Департаментом земельних ресурсів КМДА проекту висновку до кадастрової справи № 573905159 (А-27096) про поновлення товариству «Ісіда» договору оренди земельної ділянки від 03.07.2018 №759 площею 0,0400 га для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі – закладу громадського харчування на території Парку відпочинку. Відповідно до пункту 9.12 розділу Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві зазначений проєкт висновку без прийняття Київською міською радою відповідного рішення буде розглянуто на засіданні цієї постійної комісії з урахуванням нашого листа. За отриманою 12 листопада поточного року інформацією від працівника секретаріату цієї постійної комісії Київради, порядок денний її засідання з включенням до нього нашого питання поки що не сформований і ознайомитися самому можна кожної суботи у її рубриці «Заплановані засідання» на сайті Київради. У порядку денного засідання цієї постійної комісії 24.11.2021 цього питання немає. За його словами, у них знаходиться наш лист і вони мають нас запросити на зазначене засідання цієї постійної комісії. Таку реакцію постійною комісії вважаємо для себе позитивним досягненням і на ній спробуємо серйозно обговорити зазначене питання.

До постійної комісії Київради з питань дотримання законності правопорядку та зв’язків із правоохоронними органами надійшло наше звернення і за результатами його опрацювання комісія листом від 22.10.2021 № 08/291 – 495 поінформувала про направила відповідного листа від 18.10.2021 № 08/291 – 491 до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва з додатком на 15 арк. У ньому постійна комісія просить розглянути наше звернення в частині, що їх стосується і перевірити викладені у ньому факти. Окрім того, комісія просила здійснити зазначений контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності при видачі цих МУО.

Постійна комісія Київради з питань екологічної політики розглянула наш лист і у відповіді 28.10.2021 № 08/288-494 вих попросила Департамент містобудування та архітектури і Управління екології та природних ресурсів КМДА в межах повноважень його опрацювати.

Відповіді від зазначених депутатів Київради до нас не надійшло.

Про відповіді структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації та комунального об’єднання «Київзеленбуд» на наші листи від 16.08.2021 та 05.10.2021 щодо незаконного будівництва на Русанівській набережній

Відповідей від зазначених вище 3-х владних інституцій на наш лист до них від 16.08.2021 з цього питання до нам не надійшло.

На виконання доручення заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Петра Оленича від 23.10.2021 № 38162 Департамент містобудування та архітектури КМДА розглянув межах наданих повноважень направлений йому постійною комісією Київради листом від 13.10.2021 наш лист і надав нам дещо дивну відповідь від 29.10.2021 № 055-27143. У відповіді департамент зробив витяги з 2-х законів України та цих наказів, залишив наші вимоги без надання відповідних пояснень і зробив фактично незаконний висновок – під час надання МУО посадові особи департаменту … діяли в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією, законами України. До відповіді департамент надав довідку (витяг) з містобудівного кадастру про функціональне призначення території та планувальні обмеження стосовно цієї земельної ділянки відповідно до чинного Генерального плану міста Києва. затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804 (додається). І ось тут бачимо протилежне отриманій відповіді – територія Русанівської набережної повністю включена до ландшафтних об’єктів і на її території нова капітальна забудова не допускається. Цей витяг підписаний виконавцем та начальником служби МК і став для нас ще одним додатковим аргументом незаконності затвердження цими наказами ДМА КМДА зазначених МУО. Саме отримання цього документу служби МК стало для нас певним позитивним результатом, який ми збираємося використати у повній мірі у своїх подальших діях на захист території Парку відпочинку від незаконних МУО та на їх виконання незаконного будівництва.

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва розглянув отримане листом від постійної комісії Київради від 18.10.2021 наше звернення, і у своїй відповіді нам від 04.11.2021 № 073-9512 на підставі посилання на Положення, яке затверджено в редакції розпорядження КМДА від 31.12.2020 № 2110, зробив висновок – порушене питання не належить до його компетенції. Для обґрунтування цього висновку надано посилання на основні завдання Департаменту, де зокрема зазначається забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудівної діяльності (пункт 3). Разом з тим у відповіді проігноровані інші важливі для нас норми щодо дій департаменту на їх виконання. Він здійснює державний архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у цій сфері та розглядає відповідно до закону справи про порушення у ній із прийняттям відповідних рішень (підпункти 4.8 та 4.11 пункту 4 цього Положення).

Водночас у відповіді зазначається, що з’ясування питання правомірності цих МУО можливо здійснити відповідно до вимог статті 41-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19.08.2015 №698. Згідно з цими актами законодавства на етапі цих наказів Київмістобудування КМДА зазначений нагляд здійснюють головні інспектора будівельного нагляду Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Управління екології та природних ресурсів КМДА опрацювало надісланим листом постійної комісії Київради з питань екологічної політики від 28.10.2021 наше звернення від 05.10.2021 і у своїй відповіді від 09.11.2021 № 077-5348 запропонувало нам відповідно до Положення про Державну екологічну інспекцію України, Положення про Державну екологічну інспекцію Столичного округу в редакції її наказу від 27.11.2018 №259 звернутися до останнього екологічного органу, яка здійснює державний нагляд (контроль) у природоохоронній сфері на території міста Києва. При цьому підписант цього листа до нас Юрій Бахмач надав нам посилання на Положення про цей орган ДЕІ України, яке вже втратило чинність внаслідок затвердження його головою Положення про Державну екологічну інспекцію Столичного округу в новій редакції наказом від 01.06.2021 № 253. Якщо розглянути отриману відповідь за суттю, то це управління самоусунулося від сприяння у вирішенні недопущення незаконного будівництва та можливого знищення зелених насаджень при його здійсненні на території набережної і … запропонувало нам самим з цим розбиратися.

На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації В’ячеслава Непопа від 11.10.2021 № 37409 Департамент містобудування та архітектури спільно з Департаментом міського благоустрою КМДА в межах наданих повноважень розглянули наше звернення від 05.10.2021 № 49 щодо скасування наказів, якими затверджено містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на Русанівській набережній, 7 у Дніпровському районі м. Києва, і у своїй розгорнутій відповіді від 10.11.2021 № 055-27713 з наданням вдруге витягу з містобудівного кадастру знову підтвердив свою незаконну позицію у цьому питанні. Тобто цей департамент на виконання доручень 2-х заступників голови КМДА двічі розглядав наше звернення від 05.10.2021 із зазначеним результатом, що стало результатом збільшення числа цих заступників і дублювання ними своїх доручень без відома один одного. Тобто виникла внаслідок цього проблема діловодства у розписуванні вхідної документації до КМДА. Наші аргументи щодо незаконності цих наказів продовжуються ним ігноруватися мабуть вже за відпрацьованою схемою, що нас дуже турбує.

У 2021 році нами було направлено 9 листів до міського очільника, очільника Київради, 4-х міських депутатів, 2-х структурних підрозділів КМДА та комунального об’єднання «Київзеленбуд» і отримано 8 відповідей від 4-х постійних комісій Київради та 3-х структурних підрозділів КМДА, зокрема її 2-х департаментів.

Питання скасування цих наказів Київмістобудування КМДА не вдалося вирішити у цьому році і тому ми продовжимо вживати відповідні дії для недопущення руйнації та збереження цієї частини території Парку відпочинку в інтересах русанівців.

Про наші подальші дії та реакцію міських владних органів на них продовжило інформувати користувачів Всемережжя на нашому вебсайті і у групі мережі Фейсбука «Громадська платформа Русанівки».

Олександр Чунаєв,
секретар та головний редактор вебсайту ОСН «КМ «Русанівка»