Main menu:

Про спробу чергового освоєння Русанівської коси і дії ОСН «КМ «Русанівка» з її збереження

 

15.05.2023

І. Ще раз про Русанівську косу та спроби освоєння частини її території

Русанівка, як відомо, створена на заплавних територіях р. Дніпра і ця коса виникла виключно саме під час її будівництва. Русанівка набережна стала розбудовуватися з 1961 року і під час її побудови коса була залишена у стані природної території.

Відповідно це вплинуло на види дерев, як там розвиваються. Її зелена зона у більшості складається з кленів та верб, бо вони живляться водою. Інші дерева у такому ґрунту вижити не можуть через свою несумісність з ним. По-друге, її земляний покров є досить тонким і потребує постійного завезення ґрунту для його утримання у належному стані. По-третє, незважаючи на свою територію орієнтовно у 17 га, ми маємо поєднання флори та фауни на ній. На косі живуть качки, птахи, жаби, їжаки, бобри, навіть чаплі, сюди припливають лебеді. По-четверте, ми маємо на ній пляжні місця відпочинку, на яких русанівців влітку звикли масово відпочивати і які знаходяться у межах прямої пішохідної доступності. Переваги відпочинку у цих місцях на відміну від інших таких місць у місті полягає у тому, що русанівці купаються і загорають безпосередньо посеред самого міста в оточені зелені острову та розташованих навпроти нас дніпровських островів і за відчуттям місто начебто залишається за їх межами. По-п’яте, коса увійшла до унікальної екосистеми Русанівської протоки з дніпровськими островами на ній і стала зеленими легенями не лише нашого острову, а й лівобережної частини довкілля всього міста. Русанівська коса стала куточком живої природи, унікальним для міста на території всього лівого берега р. Дніпра.

Русанівська коса з 2005 року є частиною Парку відпочинку на Русанівській набережній і з 2011 року частиною території пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра».

Коса давно є об’єктом різноманітних пропозицій з її освоєння. Ось 7 таких спроб протягом 2007 – 2020 років: забудова всієї коси за проектом колишнього головного архітектора Бабушкіна (2007 рік), встановлення російської церкви Анастасії на території коси поруч з мостом з набережної на вул. Р. Окипної (2008 рік), встановлення мотузкового парку (2017 рік), пропозиція про розміщення якогось незрозумілого кінотеатру на траві (2017 рік) або колеса огляду під час розгляду громадськістю проекту ремонту вул. Ентузіастів на відповідному тренінгу (2018 рік), встановлення канатної дороги з місця її галявини на Гідропарк (2019 рік), майданчик для собак (2020 рік).

Нам вдалося відбити 5 спроб з них, а ще 2 спроби були на рівні обговорення у групах Соціальної мережі Фейсбука цього кінотеатру і 21 липня 2018 року під час проведення воркшопу «Безпечний трафік Русанівки» з обговорення проекту здійснення ремонту вул. Ентузіастів. Під час цього воркшопу 6 членів ОСН «КМ «Русанівка» виступили категорично проти такої божевільної ініціативи проектантів і вона була миттєво знята з обговорення та виключена з проекту ремонту вул. Ентузіастів.

І ось протягом 2022 – 2023 років ми зіткнулися з пропозицією власника спортивних човнів мешканця Русанівки Жана Запорожця з облаштування на цій галявині спортивної зони та бази з веслування на байдарках/каное.

ІІ. Порушення чинного актів земельного, природоохоронного, пам’яткоохоронного і містобудівного законодавства та законодавства з благоустрою території при спробі освоєння Русанівської коси

Можливе облаштування спортивної зони та будівництво бази з веслування на байдарках/каное на Русанівській косі порушує 8 актів національного та міського законодавства.

Земельним Кодексом України визначаються норми щодо земель рекреаційного призначення (глава 9, статті 50-52). До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів (ст. 50 цього кодексу України). До земель рекреаційного призначення належать зокрема земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів (ст. 51 цього кодексу України). На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використання їх за призначенням, а також негативно впливати або може впливати на природний стан цих земель (частина 3 ст. 52 цього кодексу України).

Відповідно до цих вимог Русанівська коса є такою рекреаційною зоною, яка використовується русанівцями для масового відпочинку. прогулянок та занять з укріплення свого здоров’я. Тому на її територію поширюються зазначені заборони.

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» на цих територіях «… забороняється:

а) господарська та інша діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне середовище або може перешкодити використанню їх за цільовим призначенням;
б) зміни природного ландшафту та проведення інших дій, що суперечать використанню цих зон за прямим призначенням.» (частини а) та б) ст. 63 цього закону України).

Русанівська коса є частиною довкілля мікрорайону і на її територію відповідно поширюються зазначені заборони.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. За видами до об’єктів культурної спадщини відносяться зокрема ландшафтні як природні території, які мають історичну цінність (абзац шостий частини 2 ст. 2 цього закону України). Державне управління у цій сфері покладається зокрема на спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини – Міністерство культури та інформаційної політики України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері її охорони, та Київську міську державну адміністрацію.

Русанівську косу можна вважати такою територією. Дії власника спортивних човнів порушують здійснення Міністерством культури та інформаційної політики України зазначеної державної політики у сфері її охорони на території Русанівської коси відповідно до її актів законодавства.

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і він поширюється на зазначені дії власника спортивних човнів. Управління у цій сфері зокрема здійснюють. місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень (ст. 5 цього закону України). До об’єктів благоустрою населених пунктів зокрема належать території загального користування, в тому числі а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; б) пам’ятки культурної та історичної спадщини (ст. 13, частина 1, пункт 1 абзаци а) та б) цього Закону України). Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є зокрема зелені насадження в парках (ст. 21, частина 1, пункт 2 цього Закону України).

Розміщенням зазначених човнів з наступним будівництвом спортивної бази буде нанесена шкода зеленій території зазначеної галявини Русанівської коси як частини паркової території з можливим знищенням частини такої території і цими діями відповідно буде порушено благоустрій відповідної частини її зеленої території.

Наказом Міністерства культури і туризму України від 03.02.2010 за № 58/0/0/16-10 в редакції наказу Міністерства від 16.06.2011 за № 453/0/16-11 пам’ятка ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» ця пам’ятка включена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і має охоронний № 2600189, тобто є об’єктом охорони культурної спадщини міського значення. Територія Русанівської набережної разом з Русанівською косою є складовою частини її території. Діями зазначених осіб змінюється природний ландшафт певної частини території нашої коси і тим самим порушується її пам’яткоохоронний статус.

Відповідно до рішення Київради № 806/3381 від 19.07.2005 із змінами Русанівська коса є частиною території Парку відпочинку на Русанівській набережній, який як зелена зона загального користування входить з 2005 року до об’єктів Програми розвитку зелених зон м. Києва. Парк є рекреаційною зоною в цілому і відповідає зазначеним нормам Земельного кодексу України. Русанівська набережна разом з Русанівською косою є зеленими легенями на лише нашого мікрорайону, а й частиною єдиного довкілля міста в цілому.

Рішенням Київради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 із змінами затверджені Правила благоустрою кіста Києва, обов’язкові для виконання всіма фізичними та юридичними особами. Дії з облаштування спортивної зони та будівництва такої спортивної бази на галявині Русанівської коси порушують їх норми в частині невідповідності їх визначенню об’єктів та елементів благоустрою (розділ ІІ, пункт 2.2, підпункт 2.2.2, абзац а) та пункт 2.3).

Затверджений рішенням Київради від 28 березня 2002 року № 370/1804 із змінами чинний Генеральний план міста Києва не передбачає такого цільового призначення Русанівської коси для розміщення спортивних човнів на території Русанівської коси та будівництво на ній зазначеної спортивної бази з відведенням для них відповідної території коси.

ІІІ. Про підготовку спроби чергового освоєння Русанівської коси протягом 2022 – 2023 років

Керівником ГО «Санація», мешканцем Русанівки Жаном Запорожцем підготовлений якийсь проект побудови 2-поверхового будинку на галявині поруч з мостом з Русанівської набережної на вул. Раїси Окіпної поки що у певну ескізному варіанті, який ще не проходив офіційного розгляду органами влади. На його першому поверсі мають розташовуватися роздягальні, 3 туалети, кафе і на другому поверсі оглядовий майданчик для джазових концертів. Нам не зрозуміло, де на цій базі знаходитиметься місце для зберігання спортивних човнів. Тобто на цій території коси ним планується господарська та спортивна діяльність в порушення зазначених актів законодавства з цих питань.

Така спортивна зона та база потребуватиме немаленьку територію для свого розташування і тим самим буде знищена взагалі частина території нашої улюбленої коси.

Будівля проектантами фактично розрахована на відвідування значної кількості відвідувачів і частина з них буде спробувати приїжджати на базу власними автомобілями. Ні набережна, ні сама коса не мають таких місць і це призводитиме до масового заїзду автомашин на території прилеглих до місця її розташування житлових будинків та їх паркування вздовж набережної, що у свою чергу ускладнюватиме рух транспорту на ній.

Коса є цілісною складовою території житлового масиву, але через специфіку її утворення на ній відсутня каналізація. На косі вже багато років існує така проблема як відсутність на ній вбиральні для задоволення відпочиваючими своїх життєвих потреб і не зрозуміло, як проектанти змогли передбачати розміщення туалетів у будівлі бази.

Поруч знаходиться пляжна зона відпочинку русанівців та гостей міста, що створюватиме незручності для спокійного відпочинку їх відвідувачів.

Діяльність спортивної бази з веслування на байдарках/каноє завдаватиме шкоди флорі та фауні на косі, які роблять її унікальною природною територією.

Коса увійшла в наше життя як частина острову, куди можна піти подихати унікальним повітрям води та зелені, відпочити у тиші посеред багатомільйонного міста, влітку відпочивати на її пляжних місцях, робити сімейні прогулянки або прогулянки з дітьми, займатися фізичними справами з зміцнення свого здоров’я. Ми так до цього звикли, що навіть себе важко уявити, як це можна почати освоювати її в групових або корисних цілях.

ІV. Про дії ОСН «КМ «Русанівка» щодо захисту Русанівської коси від останньої на цей час спроби її освоєння

З метою збереження Русанівської коси нами були направлені листи до КП УЗН Дніпровського району м. Києва з додаванням фотокопій розміщення цих човнів на косі від 27 вересня 2022 року № 24 та до Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 05 жовтня минулого року № 25. 17 лютого 2023 року це питання розглядалося на засіданні ОСН «КМ «Русанівка» і були прийняті відповідні рішення. Про цю ситуацію та наші дії на вебсайті ОСН «КМ «Русанівка» розміщені 17.10.2022 та 30.03.2023 дві статті: «Про незаконне розміщення на Русанівській косі 3-х великих спортивних човнів» та «Про ситуацію з спробою власником спортивних човнів незаконно розмістити їх на Русанівській косі і дії ОСН «КМ «Русанівка» щодо недопущення цього».

На зустрічі т. в. обов’язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з керівництвом громадської організації «Санація» 03 травня 2023 року мешканець мікрорайону Русанівка Жан Запорожець у своїй пропозиції популяризації водного спорту у нашому районі порушив питання локації розміщення великих спортивних човнів на лівому березі р. Дніпра. Інформація про цю зустріч викладена на її офіційному Інтернет-порталі у той же день. Під час його зустрічі він мабуть не проінформував його при негативний для нього результат розгляду його питання на засіданні ОСН «КМ «Русанівка» 17 лютого 2023 року і чи були прийняті на ній рішення або домовленості його учасниками нам з цієї інформації не відомо. Це викликало стурбованість русанівців і певний розголос у соціальних мережах. Ми не залишилися осторонь цієї зустрічі і нами був направлений до керівника Дніпровської РДА лист від 08 травня 2023 року № 15, у якому ми звернули його увагу на прийняті на цьому нашому засіданні рішення ОСН «КМ «Русанівка».

У нашому листі ми звернулися до керманича Дніпровської РДА з проханням продовжити підтримувати чітку позицію ОСН «КМ «Русанівка» щодо збереження Русанівської коси в існуючому природному стані і не допустити знищення частини її території, які б аргументи не висувалися зацікавленими особами на її забудову, зокрема спортивні.

Ми обурені впертим бажанням власника спортивних човнів Жана Запорожця вкотре освоїти це місце нашої улюбленої коси і виступаємо за її захист як природної території для усіх нас.

Про подальші події з ініціювання так званого облаштування спортивної зони на ній інформуватимемо користувачів Всемережжя на нашому вебсайті та у соцільній мережі Фейсбука членів групи «Громадська платформа Русанівки».

Олександр Чунаєв,
головний редактор вебсайту, адміністратор групи мережі Фейсбука, секретар ОСН «КМ «Русанівка»